Troska o losy ojczyzny wyrażona w literaturze okresu Odrodzenia

Troska o losy ojczyzny wyrażona w literaturze okresu Odrodzenia Odrodzenie to epoka w dziejach kultury, w której „odrodziło się” życie ludzkie w najważniejszych jego przejawach oraz nastąpił „złoty wiek” rozwoju literatury.Literatura renesansowa ukształtowana w opozycji do średniowiecza, według wzorów przejętych… Czytaj dalej

Obrazy matki w polskiej literaturze okresu romantycznego.

Reprezentantką całej galerii matek okresu romantycznego jest postać Rollisonowej z III części Dziadów.W sceny VIII Adama Mickiewicza, zrozpaczona kobieta na wieść , że jej syn został zamknięty w wielińskim więzieniu , przybywa do senatora ”.Jest świadoma ,że jej syn w… Czytaj dalej

Udowodnij, że literatura okresu wojny i okupacji to obraz tragedii narodu polskiego.

Celem moich rozważań jest ukazanie okresu wojny jako obraz tragedii narodu polskiego. Często wyobrażałam sobie, jaką mękę przechodzili ludzie żyjący w tych latach. Po oglądnięciu filmu oraz przeczytaniu pamiętników , wierszy przedstawiających okres wojny, zdałam sobie sprawę, że życie w… Czytaj dalej

Nastroje młodopolskie w poezji tego okresu.

Przełom wieku na zachodzie Europy przyniósł nastroje zagrożenia, niepokoju i pesymizmu. Młode pokolenie końca wieku XIX czuło się zawiedzione. Ideały poprzedniej epoki doprowadziły do przerostu w sferze materialnej, utrwalenia się pozycji mieszczaństwa z jego płytkimi ograniczonymi dążeniami i konserwatyzmem. Jednym… Czytaj dalej

Hasła i tendencje epoki w publicystyce i nowelistyce okresu pozytywizmu.

W skrócie założenia filozoficzne epoki: Comte – filozofia ma sens praktyczny, opiera się na rzeczach poznawalnych rozumem; celem uzyskanie pewnej wiedzy; środkiem eksperyment i obserwacja; przedmiotem badań tylko fakty fizyczne, gdyż psychika zaprzecza pewności wiedzy; Mill – postulat utylitaryzmu wszelkiej… Czytaj dalej

Jak sądzisz, czy „Pamiętnik z powstania warszawskiego” realnie przedstawia wydarzenia z tamtego okresu?

Zgadzam się ze stwierdzeniem,że „Pamiętnik z powstania warszawskiego” realnie przedstawia wydarzenia z tamtego okresu. Swoje uzasadnienie przedstawię w poniższej pracy. „Pamiętnik z powstania warszawskiego” został napisany w 1967 roku przez Mirona Białoszewskiego. Jego publikacja ukazała się w 1970 roku. Obejmuje… Czytaj dalej

Główne pojęcia okresu Oświecenia.

Biblioteka Załuskich- 1747-95.Collegium Nobilium- 1740, pierwsza nowoczesna szkoła, ks. Stanisław Konarski.Diderot- od 1745 kierował pracami nad WEF, twórca dramatu mieszczańskiego.Empiryzm- doświadczenie podstawą wiedzy (Locke).Humanitaryzm- dążenie do zachowania i poszanowania jednostki i jej prawa do wolności i równości.Irracjonalizm- pozarozumowe poznanie rzeczywistości… Czytaj dalej

Grupy literackie okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Skamander – grupa skupiała się wokół pisma Uniwersytetu Warszawskiego „Pro arte et studio”. W listopadzie 1918 roku poeci założyli kabaret literacki w kawiarni „Pod Picadorem”. W 1920 roku pojawił się pierwszy numer „Skamandra”. Od 1924 roku organem skamandrytów są „Wiadomości… Czytaj dalej

Warszawa z lat wojny i okupacji w utworach literackich dotyczących tego okresu

Warszawę z lat wojny i okupacji odnajdujemy w wielu utworach tego okresu. Dotyczą one życia codziennego okupowanej stolicy, literackich ujęć powstania w getcie warszawskim i powstania warszawskiego. Obraz Warszawy z okresu wojny ukazany został w utworze A. Kamińskiego Kamienie na… Czytaj dalej

Od realizmu do mityzacji, czyli rzecz o literaturze okresu XX-lecia międzywojennego

Mityzacja w literaturze okresu XXlecia międzywojennego zaczęła wypierać elementy realistyczne, zaś w niektórych utworach wyparła je niemal całkowicie. Pisarze sięgali do nich wtedy, kiedy pragnęli ukazać rzeczywistość skomplikowaną i niewyrażalną w sposób tradycyjny. Przekazywali jednocześnie swoje przemyślenia, pragnienia czy marzenia.… Czytaj dalej