Barokowe place Rzymu

Barokowe place Rzymu. W okresie Baroku nastąpiły zmiany w sposobie komponowania założeń urbanistycznych. Stosowano układy o wyraźnie zaznaczonej osi z symetrycznie ukształtowaną wokół niej zabudową, wyraźnie podporządkowaną akcentowi głównemu. Cechą charakterystyczną jest wykorzystanie w znacznie większym stopniu niż dotychczas zieleni… Czytaj dalej

Budownictwo użyteczności publicznej

Budownictwo użyteczności publicznej Bazyliki – były to budowle o piętrowej wydłużonej bryle. Mniejsze budowano jednakowo, większe dzielono dwoma lub czterema rzędami podpór, tworząc układ troj- lub pięcionawowy. Przykładem bazyliki pięcionawowej jest Basilica Julia z połowy I w.p.n.e. Jedną z największych… Czytaj dalej

Definicja urbanistyki

Definicja urbanistyki; Podstawowe funkcje miasta Określenie „urbanistyka ”pochodzi od łacińskiego słowa urbs , oznaczającego miasto i jest dziedziną wiedzy zajmującą się planowaniem i kierowaniem rozwojem osiedli ludzkich . Miasto ma zapewniać podstawowe potrzeby w czterech głównych dziedzinach : – praca… Czytaj dalej

Definicje architektury

Definicje architektury . 1) Architektura jest sztuką kształtowania przestrzeni (Brunazeli) 3) Architektura to wszystko to co człowiek wykonuje w przestrzeni 3) Pojęcie archietktury pochodzi od greckiego słowa „ architekton” (główny budowniczy) . Architektura jest sztuką kształtowania formy w powiążaniu z… Czytaj dalej

Karta urbanistyki

Karta urbanistyki ( karta ateńska ) została uchwalona w 1933 roku przez młodych archtektów podczas rejsu do aten . Karta ta zawiera postulaty dotyczące : a. mieszkania b. pracy c. wypoczynku d. komunikacji e. stosunku do dzilnic zabytkowych ( uczestnicy… Czytaj dalej

Katedra we Florencji

Katedra we Florencji. Na północ od Rzymu znaczne zasługi na polu budownictwa kładą franciszkanie i w nieco mniejszym stopniu dominikanie. We Florencji po kościele Św. Krzyża spośród kościołów sklepionych wyróżnia się słynna katedra florencka pod wezwaniem Najśąwiętrzej Marii Panny. Budowa… Czytaj dalej

Koncepcje miast linearnych

Koncepcje miast linearnych . Pierwszym twórcą projektu miasta linearnego był hiszpański urzędnik Arturo Sorya y Moita zajmujący się problemem Madryckiej komunikacji na przełomie lat 80-tych i 90-tych XIX w . W tym okresie Madryt borykał się z poważnymi problemami komunikacyjnymi… Czytaj dalej

Koncepcje miasta-ogrodu Ebenezera Hovarda

Koncepcje miasta-ogrodu Ebenezera Hovarda. Koncepcji miasta ogród projektant dążył do zmniejszenia skutków zła rewolucji przemysłowej, slumsów i przeludnionych dzielnic fabrycznych. Chciał powiązać swoje miasta z terenami wiejskimi, stworzyć ludności, niezależnie od pozycji społecznej, takie same warunki mieszkalne. Proponował on, aby… Czytaj dalej

Miasta średniowieczne

Miasta średniowieczne. Lokacja miasta średniowiecznego musiała spełniać podstawowe warunki obrony. Na obszarze dawnego kmperium rzymskiego w miejscu starych rzymskich miast i obozów powstały nowe miasta np. Aosta .. Początkowo miały one prawidłowy układ obozu, orientowany według stron świata, przecięty dwiena… Czytaj dalej

Parthenon na ateńskim Akropolu

Parthenon na ateńskim Akropolu . Partenon na Akropolu jest najsłynniejszą świątynią dorycką arcydzieła Iktionosa i kallikratesa z połowy V wieku p.n.e..Świątynię poświęcono patronce Aten – Pallas Atenie . Budowano ją z pentelijskiego marmuru przez 14 lat . Stanął na fundamencie… Czytaj dalej