Prąd stały

PRAD ELEKTRYCZNY- to uporządkowany ruch obdarzonych ładunkiem elektrycznym cząstek. OBWOD ELEKTRYCZNY-pętla, w której może płynąć prąd KIERUNEK PRADUPrąd płynie od Plusa do Minusa NATEZENIE PRADU-to ładunek przepływający w ciągu sekundy przez przekrój przewodnika. WZOR NA NATEZENIE PRADU:natężenie prądu=przepływający ładunek/czas przepływuJ=Q/t… Czytaj dalej

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznychStawki Rząd zaproponował zmniejszenie liczby i wysokości stawek podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2000 r. stawki podatku PIT będą wynosić: 19%, 29%, 36%, a od 2001 r. będą obowiązywały dwie stawki podatku: 18%… Czytaj dalej

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznychStawki Rząd zaproponował zmniejszenie liczby i wysokości stawek podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2000 r. stawki podatku PIT będą wynosić: 19%, 29%, 36%, a od 2001 r. będą obowiązywały dwie stawki podatku: 18%… Czytaj dalej

Bank centralny Polski

Bank centralny Polski Dyskusja nad potrzebą uporządkowania spraw monetarnych i skarbowych oraz powołania banku narodowego pojawiła się w Polsce w II połowie XVIII wieku. Upadek państwa u schyłku tego stulecia uczynił ją bezprzedmiotową. Idea utworzenia banku emisyjnego powróciła w Królestwie… Czytaj dalej

Anihilacje

Anihilacje Anihilacje roznia sie od rozpadow poniewaz w anihilacji czastka materii i antymaterii anihiluja tylko w energie, podczas gdy w rozpadzie czastki tylko czesc jej masy przemienia sie w energie, a reszta pozostaje jako masa nowych czastek. Podczas anihilacji czastki… Czytaj dalej

Antygrawitacja

Antygrawitacja Definicja antygrawitacji w (najnowszej) encyklopedii jest bardzo prosta, a mianowicie brzmi ona tak: \”Antygrawitacja, hipotetyczne oddziaływanie odpychające masy. Dotychczas nie stwierdzono istnienia antygrawitacji\”. Czy jest to jednak całkowicie prawdziwe stwierdzenie? Coraz więcej wskazuje na to, że Einstein niekoniecznie się… Czytaj dalej

Antymateria

Antymateria Dla kazdej czastki (materia) istnieje odpowiednia antyczastka (antymateria). Antyczastki sa identyczne z odpowiednimi czastkami za wyjatkiem tego, ze posiadaja przeciwne ladunki (np. ladunek elektryczny) liczby kwantowe (np. liczba leptonowa, barionowa, dziwnosc itp). Dla przykladu : proton ma dodatni ladunek… Czytaj dalej

Atmosfera planet Układu Słonecznego

Atmosfera planet Układu Słonecznego Atmosfera planet Układu Słonecznego, w Układzie Słonecznym atmosferę posiadają wszystkie planety. Merkury Początkowo przypuszczano, że Merkury nie posiada atmosfery, jednak w epoce lotów kosmicznych badania przy użyciu próbnika Mariner-10 wykazały istnienie niezwykle rozrzedzonego otoku gazowego o… Czytaj dalej

Atomy

Atomy-posiadają elektrony, które znajdują się w różnych miejscach przestrzeni pozajądrowej. Nr.pow. Symbolpow. Symbolpodpowłoki Liczba orbitali w podpowł. s p d f1 K s 1 – – –2 L S,p 1 3 – –3 M S,p,d, 1 3 5 –4 N… Czytaj dalej

BALONY

BALONY Według legendy francuscy papiernicy, bracia Montgolfier wpadli na pomysł balonu obserwujšc zawieszonš nad kominkiem koszulę, wzdymanš i unoszonš przez buchajšce z paleniska rozgrzane powietrze. Po wielu doœwiadczeniach zbudowali oni balon o œrednicy ponad 10m. i napełnili go goršcym powietrzem… Czytaj dalej