Pola figur

P trapezu:P=(a+b)xh _______ 2 P kwaddratuP=axa P prostokąta P=axb P rombuP= exf _______ 2

Postać iloczynowa trójmianu kwadratowego

Postać iloczynowa trójmianu kwadratowego Aby wyznaczyć pierwiastki(miejsca zerowe) trójmianu kwadratowego rozkładaliśmy go na czynniki liniowe. Trójmian kwadratowy y=ax^2+bx+c,gdzie a jest rózne od zera,można rozłożyć na czynniki liniwe,gdy jest delta róna zeru lub delta wieksza od zera.Mianowicie: delta=0 to ax^2+bx+c=a(x-xo)^2, delta>0… Czytaj dalej

ROZUMOWANIA I ARGUMENTACJA

ROZUMOWANIA I ARGUMENTACJARozumowania i argumentacja są zasadniczym przedmiotem logiki. Mówi się, że logika to teoria rozumowań. Logika jako naukaklasyfikuje rozumowania i wyszczególnia typy argumentacji. Dokonuje oceny ich racjonalności oraz opisuje typowe błędy wrozumowaniach i nie uczciwe chwyty w argumentacji. Logika… Czytaj dalej

Twierdzenie Kaprekara

Twierdzenie Kaprekar\\\’a Własne numery W 1949 roku indyjski matematyk D.K.Kaprekar okrył zbiór numerów zwanych własnymi numerami. Dla każdej naturalnej n, definiujemy d(n), która jest sumš n i jej cyfr(d oznacza digitację, termin ukłuty przez Kaprekar\\\’a). Na przykład, d(75)=75+7+5=87. Podajšc jakškolwiek… Czytaj dalej

UŁAMKI EGIPSKIE

UŁAMKI EGIPSKIE Wieskubi Tak podstawowe pojęcia matematyczne, jak liczba czy najprostsze – figury geometryczne, powstały na długo przed pojawieniem się tekstów matematycznych. Najdawniejsze matematyczne teksty pisane, znane obecnie, zachowały się mniej więcej z początku drugiego tysiąclecia p.n.e. Na ten okres… Czytaj dalej

Zbiory

ZBIORYN – liczby naturalne tzn. zbiór [0,1,2,….]P – zbiór liczb naturalnych dodatnich bez zeraZ – zbiór liczb całkowitych tzn. [-3,-2,-1,0,1,2,3]Q – zbiór liczb wymiernych tzn. [n/m : m, n  Z, n  0] R – zbiór liczb niewymiernych Mówimy,… Czytaj dalej

Analiza rentowności

Analiza Renowności – Dane uzupełniające:1. przychody ze sprzedaży produktów roku bieżącego wg cen sprzedaży roku poprzed. 2. koszty uzyskania przychodów roku bieżącego wg jednostkowych kosztów własnych roku poprzed.Rozwiązanie:1. obliczenie odchylenia ogólnego – zysk na sprzedaży w roku bież 4300– zysk… Czytaj dalej

FRAKTALE

FRAKTALE Fraktal, obiekt, dla którego wymiar Hausdorffa-Besicovitcha (tzw. wymiar fraktalny) jest większy od wymiaru topologicznego. Wymiar fraktalny D może być różnie zdefiniowany, najczęściej na podstawie relacji między powierzchnią lub objętością fraktala A(r) a jego długością r: A(nr) = nDA(r), gdzie:… Czytaj dalej

Logika – definicje

W r-ku zdań mamy zmienne zdaniowe – p, q, r, s oraz funktory(odp. spójnikom) ~negacja(nie prawda, że):~p, p`, Np., p; wart. log 0.^koniunkcja (i):p^q, Kpq, p&qalternatywa(lub):pq, p+q, Apq implikacja(jeżeli…to..) pq, pq, Cpq= tożsamość(wtedy i tylko wtedy gdy…) p=q, Epq^x, x,x,… Czytaj dalej

LOGIKA

LOGIKASEMIOTYKA – ogólna nauka o znakach słownych (językowych) SEMANTYKA – ogólna nauka o stosunku zachodzącym między znakami językowymi, a tym do czego znaki te odnoszą się. SYNTAKTYKA – ogólna nauka o rodzajach znaków językowych, regułach poprawnego wiązania tych znaków w… Czytaj dalej