Bohater pozytywny epoki pozytywizmu w świetle przykładów literackich.

Nowe zadanie, stawiane literaturze i predestynowane do ich realizacji gatunki literackie narzuciły określony typ bohatera pozytywnego. Bohaterami stali się ludzie realizujący ideały pozytywistyczne, aktywni, liczący się z realiami świata, w którym egzystowali. Bohaterowie ci samorealizowali się w pracy, która stała… Czytaj dalej

Główne gatunki piśmiennictwa epoki pozytywizmu.

Przez stulecia najważniejszym gatunkiem epickim był epos. Od starożytności aż po średniowiecze wyrażał on światopogląd kolejnych pokoleń. Pierwsze formy powieściowe pojawiły się już w starożytnej Grecji i znosiły one dystans świata przedstawionego od teraźniejszych odbiorców. Początki nowożytnej powieści. Sięgają późnego… Czytaj dalej

Stanisław Wokulski jako bohater dwóch epok literackich – romantyzmu i pozytywizmu.

Stanisław Wokulski jest głównym bohaterem utworu pt. „Lalka”. Powieść ta, autorstwa Stefana Żeromskiego, powstała w epoce pozytywizmu, stąd też można by przypuszczać, iż postać w niej występująca będzie prezentowała cechy pozytywistyczne. Nic bardziej mylnego. W przypadku Wokulskiego sprawa nie przedstawia… Czytaj dalej

Bohaterowie Stefana Żeromskiego wobec epoki romantyzmu i pozytywizmu.

„I przeszłość … wróci ideą” cytat z wiersza Cypriana Norwida pod tytułem „Post scriptum II” znakomicie inspiruje do rozważań o powinowactwie duchowym bohaterów literackich, a zwłaszcza postaci wykreowanych przez Stefana Żeromskiego.Swój talent i warsztat literacki doskonalił autor „Popiołów”, korzystając zarówno… Czytaj dalej

Najważniejsze hasła pozytywizmu.

PRACA U PODSTAW – praca dla ludzi i nad ludem. Pozytywiści uważali, że należy szerzyć oświatę poprzez zakładanie szkółek przy dworach, pomóc w działaniu wiejskim samorządom. Hasło to było rozumiane jako obowiązek nawiązywania kontaktów ze wsią. Zadanie to miało na… Czytaj dalej

Poezja pozytywizmu.

Dominowały takie gatunki literackie jak nowela, powieść, obserwujemy początki reportażu, felietonu. Mimo, iż pozytywizm jest uważany za „czasy niepoetyckie” uprawiano poezję – lirykę reprezentuje Adam Asnyk (1838-1897) i Maria Konopnicka (1842-1810). Adam Asnyk dojrzewał jeszcze w romantyzmie i romantyzm reprezentował… Czytaj dalej

Analiza i interpretacja wierszy Adama Asnyka w kontekście haseł programowych pozytywizmu.

Adam Asnyk, pseudonim Jan Stożek wybitny polski poeta i dramatopisarz. Wszechstronnie wykształcony, po ukończeniu Wyższej Szkoły Realnej w Kaliszu studiował w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie, a także w Akademii Medyko-Chirurgicznej w Warszawie oraz na uniwersytetach we Wrocławiu,… Czytaj dalej

„Lektura powieści stanowi przygotowanie do życia” – ustosunkuj się do opinii Jerzego Kosińskiego odwołując się do wybranych utworów epoki pozytywizmu.

W epoce pozytywizmu lektury wybitnych polskich pisarzy przynoszą współczesnym czytelnikom wiele korzyści i zasad moralnych, z których wypływa szczęście nasze i innych. Każda powieść, czy nowela zawiera w sobie wzorce godne naśladowania również propaguje programy pozytywistyczne, poucza i oświeca. Dlatego… Czytaj dalej

Hasła programowe pozytywizmu i ich odbicie w literaturze.

Pozytywizm jest to okres w dziejach literatury polskiej, uformowany po roku 1863, czyli po upadku powstania styczniowego, zakończony około roku 1890. Nazwa okresu zaczerpnięta została od nazwy kierunku filozoficznego, którego podstawy sformułował August Comte. Pozytywizm był zarówno ruchem społeczno- ideowym,… Czytaj dalej

Hasła i tendencje epoki w publicystyce i nowelistyce okresu pozytywizmu.

W skrócie założenia filozoficzne epoki: Comte – filozofia ma sens praktyczny, opiera się na rzeczach poznawalnych rozumem; celem uzyskanie pewnej wiedzy; środkiem eksperyment i obserwacja; przedmiotem badań tylko fakty fizyczne, gdyż psychika zaprzecza pewności wiedzy; Mill – postulat utylitaryzmu wszelkiej… Czytaj dalej