Grupy poetyckie Dwudziestolecia, ich założenia programowe.

– skamandryci* nie mieli wspólnego jednego programu, niechęć do wzniosłości, chwilowe przeżycie wyżej niż filozoficzne refleksje itp., zachwyt nad codziennością,* działali w Warszawie, głównie pochodzenia żydowskiego, najpierw w „Pod Pikadorem”, kabaret * Julian Tuwim – początkowo skandalista (=>”Wiosna” o robieniu… Czytaj dalej

Czy każdy młody człowiek powinien należeć do jakiejś grupy?

Grupa rówieśnicza odgrywa w życiu młodego człowieka obok rodziny najważniejszą rolę. W okresie lat gimnazjum młodzież zaczyna przedkładać środowisko rówieśnicze nad rodzinę. To rówieśnicy stają się dla młodego człowieka wzorem, który stara się naśladować czy nawet poddaje się wpływom swoich… Czytaj dalej

Opis najbiedniejszej grupy społecznej

Pewnego dnia jadąc na wycieczkę rowerem do ……………. zobaczyłemstary domek. Nagle zza chatki wybiegły dzieci bawiące się w chowanego. Zdziwiłem się trochę, ponieważ myślałem, że w takiej starej chatce nikt nie mieszka. Spostrzegłem równierz, że dzieci mają potargane ubrania. Widząc… Czytaj dalej

Grupy literackie okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Skamander – grupa skupiała się wokół pisma Uniwersytetu Warszawskiego „Pro arte et studio”. W listopadzie 1918 roku poeci założyli kabaret literacki w kawiarni „Pod Picadorem”. W 1920 roku pojawił się pierwszy numer „Skamandra”. Od 1924 roku organem skamandrytów są „Wiadomości… Czytaj dalej

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego.

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia MiędzywojennegoWpływ czynników politycznych. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. W odrodzonym państwie zaistniały naturalne warunki do wszechstronnego rozwoju nauki i literatury. Istotna rola pokolenia pisarzy, ukształtowanych w kulturze modernizmu (prozaicy: Żeromski, Przybyszewski, Berent, Strug, Nałkowska; poeci:… Czytaj dalej

MŁODZI I DYNAMICZNI, PEŁNI OPTYMIZMU – CHARAKTERYSTYKA GRUPY POETYCKIEJ SKAMANDER

MŁODZI I DYNAMICZNI, PEŁNI OPTYMIZMU – CHARAKTERYSTYKA GRUPY POETYCKIEJ SKAMANDER Geneza : Nazwa grupy związana jest ze starożytną rzeką opływającą Troję, wspomnianą w Iliadzie? Homera. Dowodzi to tego, że młodzi poeci mieli wielki szacunek dla dorobku przeszłości. Grupa powstała w… Czytaj dalej

Grupy społeczne i Rodzina

Grupy społeczne i Rodzina Komunikacja społeczna Interakcje społeczne to inaczej wzajemne oddziaływanie na siebie jednostek, które charakteryzuje określony cel oraz skierowanie ku innym ludziom.Jest to podstawowy element komunikacji społecznej, którą możemy podzielić na: werbalną i niewerbalną.Komunikacja niewerbalna to wyrażanie komunikatów… Czytaj dalej

Podstawowe grupy materiałów

Podstawowe grupy materiałów Materiałami w pojęciu technicznym nazywane są ciała stałe o własnościach umożliwiających ich stosowanie przez człowieka do wytwarzania produktów.Najogólniej wśród materiałów o znaczeniu technicznym można wyróżnić: materiały naturalne, wymagające jedynie nadania kształtu, do technicznego zastosowania, materiały inżynierskie nie… Czytaj dalej

Grupy krwi i transfuzja

  W latach 1900 – 1910 Karl Landsteiner i Ludwik Hirschfeld wykryli we krwi czynniki chemiczne o charakterze antygenów (substancje, które wyzwalają odpowiedź immunologiczną; wśród wielkocząsteczkowych związków mogą być nimi białka, RNA, DNA i niektóre węglowodany) i przeciwciał (specyficzne związki… Czytaj dalej

Wymień główne grupy towarów biorących udział w światowej wymianie handlowej Jak oceniasz role handlu światowego w podnoszeniu poziomu życia ludności?

        Wymień główne grupy towarów biorących udział w światowej wymianie handlowej. Jak oceniasz role handlu światowego w podnoszeniu poziomu życia ludności? ODP. Hzndel zagraniczny to wymiana pomiędzy krajami. Handel prowadzony jest w celu wymiany surowców, towarów i… Czytaj dalej