CZŁOWIEK POCZCIWY

Jest bohaterem rozprawy M. Reja pt. „Żywot człowieka poćciwego” to szlachcic nie tylko z urodzenia ale i z cnoty i troski o dobre imię. Jest zwyczajnym, uczciwym, dobrym człowiekiem. Wartością najwyższą jest dla niego ziemia i praca na niej. Jest… Czytaj dalej

Średniowiecze

Termin ten określa epokę historii i kultury europejskiej między czasami starożytnymi a nowożytnymi.Początek średniowiecza wiąże się z 476 r.n.e., tj. upadkiem cesarstwa zachodnio – rzymskiego, schyłek zaś z wydarzeniami historycznymi XV w. (1453 rok – upadek cesarstwa bizantyjskiego oraz 1492… Czytaj dalej

Kościół w Średniowieczu

Średniowiecze trwało w Europie od IV/V w. n.e. do XV w., a w Polsce od X do XV wieku. W hierarchii średniowiecznego społeczeństwa najważniejsze miejsce zajmowały dwa stany, rycerstwo i duchowieństwo. Dlatego też średniowieczna Europa to świat zamczysk i klasztorów.… Czytaj dalej

„Bogurodzica” – najstarszy zabytek literatury polskiej

Bogurodzica jest zabytkową polską pieśnią religijną i rycerską. Dwie pierwsze zwrotki to najstarsza część Bogurodzicy – pochodzi z pierwszej połowy XIII wieku, choć spisana została w początkach XV wieku. W późniejszym okresie utwór bardzo się rozrósł, gdyż dopisywano kolejne zwrotki,… Czytaj dalej

Sensualizm

Pogląd filozoficzny według którego źródłem wiedzy są wrażenia zmysłowe będące odbiciem rzeczywistości. Jeden z jego twórców, angielski filozof John Lock wprowadził pojęcie tabula rasa (czysta karta), określając w ten sposób umysł dziecka, pozbawiony jakichkolwiek wrodzonych idei i zasad, kształtowany dopiero… Czytaj dalej

Barbaryzmy

Barbaryzm, element językowy przejęty z obcego systemu językowego. Do b. zalicza się np. używane w XVII- i XVIII-wiecznej Polsce makaronizmy…

Franciszkanizm

Św. Franciszek z Asyżu (1182-1226). W młodości skłony był do zabawy i hulaszczego trybu życia, brał udział w wojnie Asyżu z Perugia i rok spędził w niewoli. Popadł w chorobę, która skłoniła go do refleksji nad sensem i celem życia… Czytaj dalej

Tomizm

Tomasz z Akwinu(1225 – 1274) teolog, który pragnął wybudować pomost między filozofia Arystotelesa a teologią chrześcijańską (\”schrystianizował\” Arystotelesa). Uznał, że pomiędzy filozofią – rozumem, a chrześcijaństwem – objawieniem nie ma sprzeczności. Kładł nacisk na problemy etyki, która stabilizowała ludzkie życie… Czytaj dalej

Augustynizm

w. Augustyn Aureliusz (354-430) to największy autorytet średniowiecza aż do wystąpienia św. Tomasza z Akwinu. Urodził się w małym mieście Tagasta w Afryce Północnej, jako szesnastolatek wyruszył na studia do Kartaginy. Później przyjechał do Rzymu i Mediolanu, a ostatnie lata… Czytaj dalej

Kultura Polski średniowiecznej

Stosunkowo późno, bo dopiero w drugiej połowie w. X, Polska, o której sporo wcześniejszych wiadomości przekazali pisarze obcy: ruscy, niemieccy, arabscy i inni, wystąpiła jako zorganizowane państwo, energicznie broniące swych praw do życia. Władca jednego z plemion wielkopolskich, Mieszko, w… Czytaj dalej