Panika

Panika to gwałtowny i niespodziewany wybuch silnego i prędko rozprzestrzeniającego się strachu. Panika jest najczęściej następstwem strachu pojawia się najczęściej w sytuacjach zagrożenia życia lub błędnej oceny sytuacji podczas zagrożenia jakiegokolwiek. Panika (tzw. napady lęku panicznego) jest również stanem chorobowym.… Czytaj dalej

Łańcuchy pokarmowe

kora-kornik-dziecioł-jastrzabliście-zając szarak-lis-wilkliscie-jelen-niedżwiedżorzechy-wiewiórka-kuna leśnatrawa-mysz-wąz-jastrząbandzia

Budowa i działanie oka

Budowa oka Oczy to bardzo ważne narządy zmysłu. Zbierają informacje o otaczającym świecie i wysyłają je do mózgu. Mózg przetwarza te informacje i w ten sposób powstają obrazy oglądanych przedmiotów. Gałka oczna jest kulą, lekko wybrzuszoną z przodu. Na zewnątrz… Czytaj dalej

Cukry

cukry (węglowodany, sacharydy), grupa związków organicznych o wzorze ogólnym Cm(H2O)n, zawierające dwa typy grup funkcyjnych: aldehydową lub ketonową oraz grupy wodorotlenowe, pełniących przede wszystkim funkcje energetyczne i budulcowe w organizmie. Dzielimy je na: proste — monosacharydy (np.  glukoza, … Czytaj dalej

Białka

Białka (polipeptydy) są najważniejszymi składnikami budulcowymi tkanek organizmu. Wchodzą w skład mięśni, krwi, chrząstek, skóry, sierści, paznokci, piór, kopyt, rogów. Białka występują zarówno w organizmach zwierzęcych jak i roślinnych.Skład białka: C 50-54%; O 19-24%; N 15-18%; H 6-8%; S 0,3-3%;… Czytaj dalej

Oznaczenia alkacymetryczne

Przykłady oznaczeń alkacymetrycznych:Oznaczenie kwasu siarkowego(VI) Kwas siarkowy miareczkuje się roztworem wodorotlenku sodowego. Wskaźnikiem może być oranż metylowy i fenoloftaleina. Zmiana zabarwienia: z czerwonego na żółtą.Oznaczenie kwasu octowego Jest to miareczkowanie słabego kwasu mocną zasadą. CH3COOH + NaOH CH3COONa +H2O. Powstały… Czytaj dalej

Zwiazki organiczne i metabolizm

Woda – właściwości: wysoka temperatura wrzenia i niska zamarzania, rozpuszczalnik, substrat reakcji chemicznych, wysokie ciepło parowania (wiązania wodorowe), anormalna rozszerzalność względem temperatury. Cukry dzielą się na mono-, di- i polisacharydy. Jednocukry (proste, polihydroksyaldehydy) dzielą się na triozy (aldotrioza), tetrozy, pentozy… Czytaj dalej

Zielnik roślin

l- las, o- ogród, p- pole, r- rów, ł- łąka, pr- park Rodzina: Compositae- Złożone 1. Stokrotka pospolita – Bellis perennis, ł. 2. Podbiał pospolity – Tussilago farfara, ł. 3. Chaber bławatek – Centaurea cyanus, p. 4. Mniszek lekarski –… Czytaj dalej

Zasady prawidłowego żywienia

Zasady prawidłowego żywienia Prawidłowe żywienie to dostarczenie ogranizmowi pożywienia, które:• zapewnia pokrycie zapotrzebowania organizmu na wszystkie składniki odżywcze,• jest racjonalnie przyrządzone oraz estetycznie i regularnie podane,• przygotowano zgodnie z przepisami higieniczno-sanitarnymi.Pożywienie w organiżmie człowieka podlega przemianom biochemicznym, dzieki którym wyzwala… Czytaj dalej

Wrotki

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Wrotki są niewielkimi zwierzętami, przeważnie mikroskopijnej wielkości. Żyją głównie w wodach słodkich, część występuje wmorzach, na lądzie spotykane są wśród porostów, w mchu i wilgotnym piasku. Kilkanaście gatunków jest pasożytami zewnętrznymiżyjącymi na odnóżach i skrzelach niektórych skorupiaków oraz… Czytaj dalej