Dymitriady

Dymitriady – nazwa interwencji zbrojnych części polskiej magnaterii w wewnętrzne sprawy Carstwa Rosyjskiego w czasie Wielkiej Smuty w latach 1604-1610, w celu osadzenia na tronie moskiewskim pretendentów podających się za syna Iwana Groźnego. Dymitriady były jedną z przyczyn wybuchu wojny… Czytaj dalej

Woda z solą – działanie

Stan skupienia – cieczbarwa – braksmak – słonyrozpuszczalna w wodzie (miesza się)zamarza w temp ponizej 0 stopni C wrze w temp powyzej 100 stopni C

Panika

Panika to gwałtowny i niespodziewany wybuch silnego i prędko rozprzestrzeniającego się strachu. Panika jest najczęściej następstwem strachu pojawia się najczęściej w sytuacjach zagrożenia życia lub błędnej oceny sytuacji podczas zagrożenia jakiegokolwiek. Panika (tzw. napady lęku panicznego) jest również stanem chorobowym.… Czytaj dalej

Co to jest las?

W zależności od rosnących w lesie drzew określa się go jako: liściasty, iglasty lub mieszany. W każdym lesie można wyróżnić trzy warstwy roślin. Najwyższą warstwe lasu tworzą wysokie drzewa, warstwa środkowa to podszycie (zwane także podszytem). Złożone są z krzewów,… Czytaj dalej

Religie Indii

Religia nadaje kształt kulturze indyjskiej, jej bogactwem odzwierciedla się w życiu, tradycji i mitologi. W Indiach spotykają się aż cztery wielkie religie świata. Wyróżniamy :hinduizm, buddyzm, islam i chrześcijaństwo. Zwykle jest to wiara w istoty nadprzyrodzone, Boga lub bóstwa i… Czytaj dalej

Łańcuchy pokarmowe

kora-kornik-dziecioł-jastrzabliście-zając szarak-lis-wilkliscie-jelen-niedżwiedżorzechy-wiewiórka-kuna leśnatrawa-mysz-wąz-jastrząbandzia

Człowiek na ziemi

Młody polak należy do odmiany białej, europeidalnej. Arabowie również należą do odmiany białej. Czarni mieszkańcy Afryki należą do odmiany negroidalnej. Papuasi[mieszkańcy Papui-Nowej Gwinei] sa zaliczani do odmiany czarnej, negroidalnej. Afroamerykanin jest potomkiem afrykańskich niewolników wywiezionych do Ameryki Północnej.

Żródła oraz podział agresji i przemocy

Źródła przemocy oraz zachowań agresywnych. Agresja i przemoc, a zwłaszcza ich powstawanie, od dawna były przedmiotem teoretycznych badań różnych nauk. Koncentracja uczonych skupiała się z jednej strony nad wytłumaczeniem roli czynników biopsychicznych, natomiast drugi kierunek badań obejmował interakcje społeczne i… Czytaj dalej

Metody badan pedagogicznych.

rProblemem badawczym nazywamy to, co jest przedmiotem wysiłków badawczych , czyli po prostu to, co orientuje nasze przedsięwzięcia poznawczer1; . rFormułowanie problemów badawczych to z pozoru prosty zabieg, polegający na precyzyjnym rozbiciu tematu na pytania. Zabieg ten musi jednak spełniać… Czytaj dalej

Źródła przemocy oraz zachowań agresywnych.

Źródła przemocy oraz zachowań agresywnych. Agresja i przemoc, a zwłaszcza ich powstawanie, od dawna były przedmiotem teoretycznych badań różnych nauk. Koncentracja uczonych skupiała się z jednej strony nad wytłumaczeniem roli czynników biopsychicznych, natomiast drugi kierunek badań obejmował interakcje społeczne i… Czytaj dalej