Chiny – Sukces ustrojowej hybrydy

Chiny – Sukces ustrojowej hybrydy Wstęp Chiny w ciągu ostatnich 25 lat powróciły na arenę międzynarodową jako wielkie mocarstwo i szybko rosnący olbrzym. Gospodarka Chin rosła w tym czasie w tempie prawie dwukrotnie szybszym niż reszta świata. Nawet Japonia nie… Czytaj dalej

PODMIOT GOSPODARCZY I JEGO CECHY

PODMIOT GOSPODARCZY I JEGO CECHY. 1.Podmiot gospodarczy.Podmiot gospodarczy – to każdy aktywny uczestnik procesu gospodarczego, który poprzez swoje decyzje wywołuje określone skutki ekonomiczne.( ćwiczenia)Podmiot gospodarczy – to każda forma organizacji powodującej istnienie aktywnego uczestnika rynku , podejmującego samodzielne decyzje ,… Czytaj dalej

RYNEK PRACY I POLITYKA ZATRUDNIENIA

RYNEK PRACY I POLITYKA ZATRUDNIENIARynek pracy – miejsce gdzie spotykają się pracodawcy oferujący miejsca pracy i ludzie szukający pracy i gdzie zawierane są transakcje wymiany. Klasyfikacja rynków pracy: Ze względu na przekrój przestrzenny: -rynek wewnętrzny – w obrębie danego przemysłu-rynek… Czytaj dalej

Rynek

Rynek- instytucja lub mechanizm umożliw. kontakt osobom posiadającym dobra i usł (prod) z chętnymi do ich zakupu(konsum). Pomaga ustalić optymalną dla kons i prod cenę i ilość. Nieodłacznym elem rynku jest konkur. W zależ od obszaru geogr rynek możemy podzielić… Czytaj dalej

Rynki

Doskonała konkurencja– dostateczne rozproszenie popytu i podaży– brak kosztów transakcyjnych– jednorodność produktu– brak wpływu na cenę– brak barier wejścia – wyjścia– doskonała przejrzystość – bierna rola państwa– doskonała podzielność produk– podz. i mob. czynników Optimum MR=MC=Pe=ATC Konkurencja:– między oferentami– między… Czytaj dalej

Siła czystego monopolu

Siła czystego monopolu polega na zdolności firmy, do podnoszenia cen na wytwarzane dobro poprzez zmniejszenie produkcji, Monop jest jedynym właścicielem strategicznego zasobu, ma prawo wyłączności sprzedaży na rynku , potencjalni konkurenci nie mają szans na wejście na rynek, CECHY ,… Czytaj dalej

Społeczne skutki bezrobocia i inflacja

Społeczne skutki bezrobocia i inflacja 1. Społeczne skutki bezrobocia . W latach osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych bezrobocie wzrosło powyżej przyjmowanej stopy naturalnej i w Polsce oraz innych krajach stało się poważnym problemem społecznym . Bezrobocie jest większe na… Czytaj dalej

Model Wiliama Ouchi „strategii kontroli”

Model Wiliama Ouchi „strategii kontroli”:strategia biurokratyczna – polega na ustaleniu wewnątrz organizacji pewnych zasad (pisemnie), narzędziem jest struktura organizacyjna i więzi formalne. Kładzie się nacisk na działanie większy niż na wynik określonych działań. Styl kierowanie jest tu autokratyczny. Główną rolę… Czytaj dalej

Struktura działalności gospodarczej

Struktura działalności gospodarczej. Gospodarowanie zawsze odbywa się w określonych warunkach materialnych, instytucjonalnych, społecznych, politycznych, prawnych itd.Teoretycznie wyróżniamy 3 modele zarządzania gospodarką jako całością:– centralnie sterowanej, naukowo – rozdzielczej,– rynkowej,– mieszanej. Centralnie sterowana, to typ gospodarowania w którym wszystkie podstawowe problemy… Czytaj dalej

System społeczny i jego części składowe

System społeczny i jego części składoweSystem – skoordynowany wewnętrznie i wykazujący określoną strukturę układ elementów.Systemy mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty. Otwarty charakteryzuje się posiadaniem wejść i wyjść.System społeczny – całość związków i zależności między ludżmi stanowiącymi dane społeczeństwo.. Obejmuje… Czytaj dalej