Woda z solą – działanie

Stan skupienia – cieczbarwa – braksmak – słonyrozpuszczalna w wodzie (miesza się)zamarza w temp ponizej 0 stopni C wrze w temp powyzej 100 stopni C

Zadania z chemii

Gęstość węglowodoru w warunkach normalnych wynosi 1,339g/dm3 , węglowodorem tym jest – C2H6.W wyniku reakcji 100g karbidu o zawartości 80% CaC2 z wodą powstanie etylu 28,0 dm 3.Do zneutralizowania 4,7 g fenolu potrzeba 10% NaOH o gęstości 1,11g/dm3 18 cm3.Stała… Czytaj dalej

Wodorotlenki

Wodorotlenki-nazywamy wszystkiezwiązki nieorganiczne w cząsteczkachktórych znajduje się metal oraz grupy-OH zwane grupami wodorotlenowymi Wodorotlenki dzielimy na dwie grupy:Zasadowe-reagujące z kwasami, nie reagujące z zasadamiAmfoteryczne-reagujące z kwasami izasadamiRozpuszczanie polega na rozpadzie ichSieci krystalicznej przy czym powstająKationy metalu i aniony wodorotlenoweNaOhNa++OhWodorotlenki reagują… Czytaj dalej

Węglowodory cz. 2

Węglowodory nasycone:Alkany CnH2n+2-pojedyncze wiązania pomiędzy atomami węgla w cząsteczkach-mało aktywne chemicznieWęglowodory nienasycone:Alkeny CnH2n-jedno wiązanie podwójne pomiędzy atomami węgla w cząsteczkach-aktywne chemicznie-ulegają reakcji polimeryzacji-ulegają reakcji przyłączenia np. wodoru, bromu, chloru, chlorowodoruAlkiny CnH2n-2-jedno wiązanie potrójne pomiędzy atomami węgla w cząsteczkach-bardzo aktywne chemicznie-ulegają… Czytaj dalej

Węglowodory cz. 1

• WĘGLOWODORY Łańcuchowe [alifatyczne] Pierścieniowe [cykliczne]Nasycone nienasycone aromatyczne niearomatyczne Alkany alkeny alkiny inne [areny] CnH2n+1 CnH2n CnH2n-2• METAN – CH4Między at. węgla i wodoru występuje wiązanie atomoweBardzo słabo spolaryzowane [są to cząsteczki trwałe]Metan ma budowę TETRAEDRU [w środku C a… Czytaj dalej

Substancje chemiczne – małe

Acetylen C2H2Alkochol metylowy CH3OHAlkohol etylowy C2H5OHAmon NH4Anhydryt CaSO4Azotan (V) bizmutu(III) Bi(NO3)2Azotan (V) glinu Al(NO3)3Azotan (V) niklu(II) Ni(NO3)2Azotan (V) srebra AgNO3Azotan (V) wapnia Ca(NO3)2Azotan potasu KNO3Azotan sodu NaNO3Azotan wapnia Ca(NO3)2Azotan NO3Bromek rtęci (II) HgBr2Bromek żelaza (III) FeBr3Butan C4H10Chloran (V) cynku Zn(CLO3)2Chlorek… Czytaj dalej

Stopy aluminium

Stopy aluminium Do najczęściej stosowanych składników stopowych w stopach Al należą: Cu, Si, Mg, Mn, Zn. Większość dodatków stopowych tworzy kruche fazy międzymetaliczne bądź z aluminium, bądź też z innymi składnikami stopu. Praktycznie rzecz biorąc wszystkie stopy aluminium w stanie… Czytaj dalej

Sole

METAL + KWAS  SÓL + WODÓR ()METAL + NIEMETAL  SÓLTLENEK METALU + KWAS  SÓL + WODAZASADA + KWAS  SÓL + WODABEZWODNIK ZASADOWY + KWAS  SÓL + WODAZASADA + BEZWODNIK KWASOWY  SÓL + WODABEZWODNIK ZASADOWY… Czytaj dalej

Sole

METAL + KWAS  SÓL + WODÓR ()METAL + NIEMETAL  SÓLTLENEK METALU + KWAS  SÓL + WODAZASADA + KWAS  SÓL + WODABEZWODNIK ZASADOWY + KWAS  SÓL + WODAZASADA + BEZWODNIK KWASOWY  SÓL + WODABEZWODNIK ZASADOWY… Czytaj dalej

RÓWNOWAGA KRYSTALIZACJI

RÓWNOWAGA KRYSTALIZACJII. Podstawy teoretyczneIstnieje szereg metod badania równowagi krystalizacyjnej w wodnych roztworach soli:• izotermiczna,• politermiczna,• termograficzna,« metody oparte o pomiar własności fizykochemicznych układów.Metoda izotermiczna polega na uzyskaniu stanu równowagi między roztworem a fazą stałą, umieszczonymi w naczyniu termostatowanym. W przypadku… Czytaj dalej