STAROSTA GADULSK

STAROSTA GADULSKI- „Powrót posła”- wyznawca konserwatywnych poglądów „szlacheckich. Pozuje na człowieka obytego w świecie, wszechwiedzącego, zawsze mającego rację. Tymczasem reprezentuje on najbardziej zadufanych i egoistycznych Sarmatów, zwalczających każdą myśl o zmianie. Gadulski to nieuk, nie przyjmuje racji politycznego przeciwnika. Jego… Czytaj dalej

WALERY

WALERY- „Powrót posła” syn Podkomorstwa, poseł na Sejm Czteroletni, zwolennik reform. To młody patriota, walczy o kraj, poprawę jego losu w myśl przekonań wpojonych mu przez ojca, że powinien „Kochać ojczyznę i trzymać się cnoty”. Jest pełen wdzięczności dla ojca,… Czytaj dalej

Oświecenie

Oświecenie pierwszą epoką w nowożytnych dziejach formacją kulturową całkowicie świadomą swego istnienia. Ówcześni mówili : \\\”wieku rozumu\\\” (w Anglii), \\\”wieku filozofów\\\” (we Francji) czy wieku \\\”oświeconym\\\”.Przywiązywał on szczególną wagę do siły rozumu jako światła rozjaśniającego drogi poznaniaczłowieka i świata. Życie… Czytaj dalej

Analiza i interpretacja bajek Krasickiego

Bajki Ignacego Krasickiego to z reguły krótkie wierszyki pozornie przedstawiające jakąś historię z życia zwierząt. W rzeczywistości są to pewnego rodzaju filozoficzne utwory, w których możemy dopatrzyć się ukrytego morału i alegorii ludzkich zachowań. „Jagnię i wilcy”. W bajce tej… Czytaj dalej

Jan Kochanowski – Fraszki

Na lipę To chyba najbardziej znana fraszka Jana Kochanowskiego. Stanowi ona wiel­ką pochwałę lipy. Przyroda jest w tym utworze źródłem poetyckiego natchnienia, piękna, drzewo zapewnia także w upalny dzień chłód, spokój, rzuca miły cień. Li­pa okazuje się przyjazna nie tylko… Czytaj dalej

Dzieła oświeceniowe jako apel do czytelników

Oświecenie było epoką rozumu i filozofów. Ludzie, którzy jej idee tworzyli, byli racjonalistami. Myślenie i fakty doświadczalne były jedynymi wyznacznikami prawd w tych czasach. Oświecenie na Zachodzie walczyło o wolność, podczas kiedy w Polsce o jej ograniczenie i nowe rozumienie.… Czytaj dalej

Narodziny nowożytnej propagandy politycznej w dobie oświecenia

Wiek XVIII to fatalne stulecie, w którym rodzą się rozmaite instytucje dręczące nas po dziś dzień. Burzliwe przemiany polityczne uwarunkowały powstanie zjawisk propagandy – kształtuje się ona głównie we Francji i Anglii. Narzędziem masowego przekazu staje się czasopiśmiennictwo – wydawano… Czytaj dalej

Obywatelska troska o losy ojczyzny w publicystyce polskiego oświecenia

Główną ideą oświecenia był krytycyzm wobec instytucji politycznych i społecznych, Kościoła i dotychczasowego systemu nauczania. Postawę tę wspierały prądy filozoficzne, a więc racjonalizm, który przywiązał szczególną wagę do roli rozumu w poznaniu prawdy, oraz empiryzm kładący nacisk na doświadczenie. Epokę… Czytaj dalej

Oświecenie w Polsce

Pierwsza faza:Przebieg oświecenia w Polsce odznaczał się własnym rytmem. Zwiastuny nowych tendencji intelektualnych i usiłowań reformatorskich, znamionujących zerwanie z formacją staropolską, pojawiły się w schyłkowej fazie baroku, w latach czterdziestych XVIII w., w czasach saskich. Wówczas to działał wybitny reformator… Czytaj dalej

Wstęp do Bajek Ignacego Krasickiego

Otwiera on pierwszy zbiór bajek biskupa warmińskiego pt. rBajki i przypowieści\”, wydany w 1779 r.Zasadniczą treścią utworu jest ukazanie nieprawdopodobnych cech i zachowań ludzi, nie­zgodnych z tzw. prawdą życiową. Toczy się więc dialog między dwiema postaciami. Jedna z nich usiłuje… Czytaj dalej