Postawa filozoficzna Sokratesa

Postawa filozoficzna Sokratesa Sokrates jest jedną z najbardziej znanych postaci w całej historii starożytnej filozofii. Nie napisał żadnej książki, nie pozostawił po sobie żadnych spisanych myśli, jedyne, co o nim wiemy, to spisane relacje jego ucznia Platona oraz Ksenofonta, a… Czytaj dalej

Byt i substancja

Byt i substancjaByt czegoś może \”być\” albo akcydentalny, albo samoistny. (1) Jest akcydentalny gdy mówimy na przykład, że \”sprawiedliwy człowiek jest wykształcony\” albo że \”człowiek jest wykształcony\” i że \”wykształcony jest człowiekiem\”; tak samo mówimy, że \”wykształcony buduje\”, ponieważ budowniczy… Czytaj dalej

Doświadczenie i mądrość

Doświadczenie i mądrośćWszyscy ludzie z natury dążą do poznania, czego dowodem jest ich umiłowanie zmysłów (bo, nawet niezależnie od ich praktycznej użyteczności, miłują je dla nich samych), a zwłaszcza ponad wszystkie inne dla wzroku. Nie tylko bowiem gdy działamy, ale… Czytaj dalej

Filozofia jako nauka o bycie

Filozofia jako nauka o bycieIstnieje nauka, która bada Byt jako taki i przysługujące mu atrybuty istotne. Nie jest ona żadną z tzw. nauk szczegółowych, bo żadna z tych nauk nie bada ogólnie Bytu jako takiego, lecz wyodrębnia pewną część bytu… Czytaj dalej

Materia i forma

Materia i formaWszystko, co powstaje, powstaje albo wskutek czegoś (rozumiem przez to początek stawania się), albo z czegoś (przez co znów chcę rozumieć nie brak, lecz materię, posługując się tym zwrotem tak, jak to już wyżej wyjaśniłem), albo staje się… Czytaj dalej

Powstawanie

PowstawanieTo, co powstaje, powstaje albo z natury, albo przez sztukę, albo spontanicznie; mianowicie, wszystko powstaje dzięki czemuś, z czegoś i staje się czymś. Przez \”coś\” rozumiem kolejne kategorie: substancję, ilość, jakość lub miejsce. Naturalny będzie rodzaj powstawania dokonującego się dzięki… Czytaj dalej

Wiedza o pierwszych przyczynach

Wiedza o pierwszych przyczynachSkoro poszukujemy tej wiedzy, należałoby zbadać, o jakiego to rodzaju przyczynach i zasadach wiedza jest mądrością. Jeżeli ktoś przyjmie nasze opinie o mędrcu, to niebawem stanie się to jaśniejsze. Sądzimy więc, że, po pierwsze, mędrzec [filozof] musi… Czytaj dalej

O filozofii sceptycznej

O filozofii sceptycznejMoże się to wydawać przedsięwzięciem bardzo dziwacznym ze strony sceptyków, iż pragną zniweczyć rozum przy pomocy dowodzenia i rozumowania; a przecież jest to główne zadanie wszelkich badań i dysput tych filozofów. Usiłują wykrywać zarzuty zarówno przeciwko naszemu rozumowaniu… Czytaj dalej

O pochodzeniu idei

O pochodzeniu ideiKażdy chętnie przyzna, że znaczna zachodzi różnica między percepcjami umysłu, zależnie od tego, czy czujemy przykrość nadmiernego gorąca lub przyjemność umiarkowanego ciepła, czy też uprzytamniamy sobie później wrażenia te z pamięci lub wyprzedzamy je wyobraźnią. Zdolności te mogą… Czytaj dalej

Sceptyczne rozwiązanie

Sceptyczne rozwiązanieZapał filozoficzny, podobnie jak religijny, posiada, jak się zdaje, tę złą stronę, że aczkolwiek dąży do poprawy obyczajów i wykorzenienia wad, może przecież wskutek nadanego mu niewłaściwego kierunku służyć wyłącznie podsycaniu jakiegoś upodobania, które nas opanowało, lub pchać umysł… Czytaj dalej