Główne wątki i bohaterowie w powieści Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”.

Główne Wątki:a) obyczajowy- spór o zamekb) miłosny- zauroczenie Tadeusza Telimeną, miłość do Zosic) narodowowyzwleńczy- działanie ks. Robaka który przywoływał do powstania na LitwieBohaterowie:Bohaterami jest przede wszystkim szlachta:a) arystokracja- Hrabiab) średnia szlachta, zamożne ziemiaństwo- Sędzia, Tadeuszc) szlachta sprawująca urzędy- Podkomorzy, Rejent,… Czytaj dalej

Główne utwory Romantyzmu.

Goethe: Faust- poszukiwanie sensu życia człowieka, odkrywanie jego celów, przyczyn rozdarcia wewnętrznego; boh: Faust- uczony u schyłku życia, rozgoryczony jałowością książkowej wiedzy, brakiem uznania, szczęścia, gotowy szukać w magii odp. na dręczące go pytania o prawa rządzące światem, Mefistofeles- diabeł… Czytaj dalej

Główne gatunki piśmiennictwa epoki pozytywizmu.

Przez stulecia najważniejszym gatunkiem epickim był epos. Od starożytności aż po średniowiecze wyrażał on światopogląd kolejnych pokoleń. Pierwsze formy powieściowe pojawiły się już w starożytnej Grecji i znosiły one dystans świata przedstawionego od teraźniejszych odbiorców. Początki nowożytnej powieści. Sięgają późnego… Czytaj dalej

Główne hasła pozytywizmu. Jakie odzwierciedlenie znalazły one w powieści E. Orzeszkowej – „Nad Niemnem”?

Pozytywizm zachodnioeuropejski jest kierunkiem przede wszystkim filozoficznym. Jego twórcą jest francuski filozof August Comte (czyt. Komt), autor dzieła: „Kurs filozofii pozytywnej”. Filozof ten dowodził, że nauka powinna zajmować się tym, co jest sprawdzalne w drodze doświadczenia, wiedza musi być wzbogacana,… Czytaj dalej

Średniowiecze – główne pojęcia, zmiany języka.

Abecedariusz – wiersz ze strofami uporządkowanymi wg klejności w alfabecie. Agnostycyzm – powstrzymanie się od sądu o istnieniu Boga. Apokryfy – twory odtwarzające nieznane epizody życia Chrystusa. Archaizacja – typ stylizacji językowej, polegający na wprowadzeniu do wypowiedzi różnego rodzaju archaizm.… Czytaj dalej

Główne tendencje romantyzmu.

IRRACJONALIZM – pogląd przeciwstawiający się racjonalnemu, rozumowemu poznawaniu rzeczywistości. Wg irracjonalistów prawdę należy poznawać tylko poprzez środki pozarozumowe tj. intuicja, instynkt, uczucia i wiara FANTASTYKA – wiara w nadprzyrodzone niezwykłe „produkty” ludzkiej wyobraźni. Często w literaturze romantycznej pojawiają się duchy,… Czytaj dalej

Główne pojęcia okresu Oświecenia.

Biblioteka Załuskich- 1747-95.Collegium Nobilium- 1740, pierwsza nowoczesna szkoła, ks. Stanisław Konarski.Diderot- od 1745 kierował pracami nad WEF, twórca dramatu mieszczańskiego.Empiryzm- doświadczenie podstawą wiedzy (Locke).Humanitaryzm- dążenie do zachowania i poszanowania jednostki i jej prawa do wolności i równości.Irracjonalizm- pozarozumowe poznanie rzeczywistości… Czytaj dalej

„Krzyżacy” – wątki główne, obyczaje.

Wątek – wydarzenia dotyczące jednej postaci lub spraw Wątki w utworze:-wątek miłosny – Zbyszko i Danusia, Zbyszko i Jagienka -wątek tragiczny – losy Juranda -wątek historyczny – konflikt polsko-krzyżacki -wątek przygodowy – perypetie Maćka Obyczaje:-polowania-turnieje rycerskie-pasowanie rycerza-poszanowanie posła obcego państwa-postępowanie… Czytaj dalej

Glówne prady umyslowe sredniowiecza teocentryzm – poglad sprowadzajacy caloksztalt spraw ludzkich do Boga jako jedynej, najwyzszej wartosci, podporzadkowujacy celom pozaziemskim wszystkie dziedziny zy

Glówne prady umyslowe sredniowiecza teocentryzm – poglad sprowadzajacy caloksztalt spraw ludzkich do Boga jako jedynej, najwyzszej wartosci, podporzadkowujacy celom pozaziemskim wszystkie dziedziny zycia i dzialalnosci czlowieka. scholastyka – wyjasnianie i uzasadnianie droga poszukiwan rozumowych dogmatów, orzeczen, prawd uznawanych przez Kosciól… Czytaj dalej

Glówne nurty literatury barokowej (twórczosc wybranego poety)

Glówne nurty literatury barokowej (twórczosc wybranego poety). W pewnym uproszczeniu mówimy, ze w literaturze polskiego baroku zaistnialy dwa wazne, podstawowe nurty. Pierwszy – nurt dworski – rozwijajacy sie na dworach magnackich i królewskim; drugi to nurt ziemianski (sarmacki) – charakterystyczny… Czytaj dalej