Żródła oraz podział agresji i przemocy

Źródła przemocy oraz zachowań agresywnych. Agresja i przemoc, a zwłaszcza ich powstawanie, od dawna były przedmiotem teoretycznych badań różnych nauk. Koncentracja uczonych skupiała się z jednej strony nad wytłumaczeniem roli czynników biopsychicznych, natomiast drugi kierunek badań obejmował interakcje społeczne i… Czytaj dalej

Metody badan pedagogicznych.

rProblemem badawczym nazywamy to, co jest przedmiotem wysiłków badawczych , czyli po prostu to, co orientuje nasze przedsięwzięcia poznawczer1; . rFormułowanie problemów badawczych to z pozoru prosty zabieg, polegający na precyzyjnym rozbiciu tematu na pytania. Zabieg ten musi jednak spełniać… Czytaj dalej

Źródła przemocy oraz zachowań agresywnych.

Źródła przemocy oraz zachowań agresywnych. Agresja i przemoc, a zwłaszcza ich powstawanie, od dawna były przedmiotem teoretycznych badań różnych nauk. Koncentracja uczonych skupiała się z jednej strony nad wytłumaczeniem roli czynników biopsychicznych, natomiast drugi kierunek badań obejmował interakcje społeczne i… Czytaj dalej

Metody badań pedagogicznych.

Problemem badawczym nazywamy to, co jest przedmiotem wysiłków badawczych , czyli po prostu to, co orientuje nasze przedsięwzięcia poznawczer1; . rFormułowanie problemów badawczych to z pozoru prosty zabieg, polegający na precyzyjnym rozbiciu tematu na pytania. Zabieg ten musi jednak spełniać… Czytaj dalej

Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne – Problemy resocja

M.Grzywak-Kaczyńska (1971) , a jeszcze wcześniej K.Dąbrowski (1935 , 1965) zwracali uwagę na nasilenie lęków w doznaniach współczesnego człowieka . Lęki powstają w skutek zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego . Zagrożenie zewnętrzne stanowić mogą różnorodne trudności , niepowodzenia , klęski życiowe… Czytaj dalej

Wychowanie

Cele wychowania to pewien postulowany stan osiągany w wyniku oddziaływań wychowawczych. Takimi celami są tzw. standardy (normy) wychowawcze, wskazujące na pożądane społecznie i moralnie zachowania i postawy oraz inne cechy osobowości wychowanka.Cele wychowania są zawsze wyrazem określonych wartości, w imię… Czytaj dalej

Prawa dziecka – blaski i cienie realizacji praw dziecka w rodzin

W historii XX stulecia troska o dobro dziecka, pragnienie zapewnienia mu opieki i możliwości wszechstronnego rozwoju wielokrotnie zajmowały ważne miejsca w programach działania różnych organizacji społecznych i politycznych, były też przedmiotem zainteresowania najpoważniejszych gremiów międzynarodowych. Dramatyczne doświadczenia ubiegłego wieku, wojny… Czytaj dalej

Subiektywna recenzja jednego z utworów Janusza Korczaka.

Temat: Subiektywna recenzja jednego z utworów Janusza Korczaka. Janusz Korczak był lekarzem z zawodu, pisarzem z talentu, opiekunem i wychowawcą z powołania. Wszystko, co robił, służyć miało, i służyło, jednej naczelnej sprawie: dziecku. Janusz Korczak to jego pseudonim literacki, właściwie… Czytaj dalej

Czy idee pedagogiczne, zawarta w 6 cytatach Korczaka są dziś akt

Cytat 1: Nie ma dzieci \”są ludzie\” ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczeń, innych popędach, inne grze uczuć. Pamiętaj, że my ich nie znamy\”Cytat 2: \”Jeśli podzielić ludzkość na dorosłych i dzieci, a życie na dzieciństwo i dojrzałość,… Czytaj dalej

Prostytucja kobiet

Były wyrzutkami, nie zasługującymi na szacunek, żyjącymi Wiele emocji i krytycznych uwag budziły i nadal budzą kobiety uprawiające nierząd. na marginesie życia społecznego. Zawsze były obraźliwie i z pogardą nazywane. Z ich zawodem wiąże się zjawisko stygmatyzacji, czyli naznaczenia społecznego.… Czytaj dalej