Dymitriady

Dymitriady – nazwa interwencji zbrojnych części polskiej magnaterii w wewnętrzne sprawy Carstwa Rosyjskiego w czasie Wielkiej Smuty w latach 1604-1610, w celu osadzenia na tronie moskiewskim pretendentów podających się za syna Iwana Groźnego. Dymitriady były jedną z przyczyn wybuchu wojny… Czytaj dalej

Religie Indii

Religia nadaje kształt kulturze indyjskiej, jej bogactwem odzwierciedla się w życiu, tradycji i mitologi. W Indiach spotykają się aż cztery wielkie religie świata. Wyróżniamy :hinduizm, buddyzm, islam i chrześcijaństwo. Zwykle jest to wiara w istoty nadprzyrodzone, Boga lub bóstwa i… Czytaj dalej

Wojna secesycjna

1. Brzęmię białego człowiekaPotęgi kolonialne świataa) Anglia-Indie, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Egipt, Cyprb)Francja-Algeria, Tunezja, Turcja, Maroko, Madagaskarc)Niemcy-niemiecka afryka wschodnia, niemiecka afryka południowo-zachodniad) Rosja-Portugalia, Angola, Mozambike)Hiszpania-Gwinea, Sahara Hiszpańskaf)Holandia-Archipelag 2. Zjednoczenie Włoch i Niemiec1859-premier rządu Camillo Cavour zawarł sojusz z Napoleonem 3… Czytaj dalej

Powstanie listopadowe, rabacja galicyjska, powstanie styczniowe

1.PRZYCZYNY WYBUCHU POWSTANIA LISTOPADOWEGO :-łamanie postanowień konstrytucji, -niezadowolenie Polaków z rządów Wielkiego Księcia Konstantego,-rewolucje we Francji i Belgii,-tłumienie przez władze carstwie wszelkich opozycji. detronizacja cara-pozbawienie na mocy prawa, praw cara 2.SKUTKI POWSTANIA:-liczne aresztowania, -zsyłki na Sybir,-zniesienie konstytucji,-emigracja polaków,-rusyfikacja. 3.WAŻNIEJSZE BITWY… Czytaj dalej

Wady i zalety Wonej Elekcji

Kiedy 7 lipca 1572 roku zmarł nie doczekawszy się męskiego potomka ostatni król z dynastii Jagiellonów, Zygmunt August w Polsce zapanowało bezkrólewie, które było przede dniem nowej ery w historii naszego kraju \”ery wolnej elekcji\”. Wolna elekcja czyli wybór monarchy… Czytaj dalej

Po I wojnie światowej

Pierwsza wojna światowa dobiegła końca. Pochłonęła ona 10 milionów istnień ludzkich, a 3,5 miliona jej uczestników odniosło trwałe kalectwo. Pozostawiła po sobie zgliszcza, ruiny i bezmiar ludzkich cierpień. Głód, choroby i nieszczęścia stary się udziałem ludności cywilnej zarówno państw zwycięskich,… Czytaj dalej

Węgry po roku 1918

Sytuacja w Niemczech i Austro-Węgrzech. Od początku roku 1918 dochodziło w Niemczech do coraz ostrzejszych objawów niezadowolenia robotników i do wzrostu ruchu strajkowego. Wśród haseł strajkowych coraz częściej pojawiało się żądanie zawarcia pokoju.Pod wpływem pogarszających się warunków, jesienią 1918 r.,… Czytaj dalej

Związki Polski z Litwą

Do przymierza Polski i Litwy dążył już Władysław Łokietek, który w 1325 roku nawiązał z Litwą przyjazne stosunki potwierdzone małżeństwem Kazimierza Wielkiego z córką władcy litewskiego Aldoną. Jednak Kazimierz Wielki nie kontynuował polityki sojuszu z Litwą, a wręcz przeciwnie- poprzez… Czytaj dalej

Złoty wiek

Wiek XVI w Polsce nazwany został złotym wiekiem ponieważ, przyniósł on ogromny wzrost znaczenia Polski w różnych dziedzinach życia na arenie międzynarodowej. Wśród państw Europy Środkowej Polska zajmowała czołowe miejsce jako potęga polityczna, militarna, kulturalna i ekonomiczna. Wielkim sukcesem politycznym… Czytaj dalej

Zjednoczenie Włoch

W 1848r. w wielu częściach Europy miały miejsce protesty i bunty zwane Wiosną Ludów. Pokazały one, że ludzie nie byli zadowoleni z rządów, że chcieli i powinni mieć wpływ na władzę. Władcy dążyli do stłumienia siłą tych wystąpień i chcieli… Czytaj dalej