Fraszka – znaczenie pojęcia

Krótki utwór liryczny pisany wierszem. Utrzymany najczęściej w żartobliwej tonacji. Tematy fraszek mogą być różnorodne : od błachych po refleksyjno-filozoficzne. Fraszkę zazwyczaj kończy zabawna puenta.

Pojęcia związane z XX leciem

Behawioryzm- Od „behaviour”-zachowanie. Twórca -John Watson. Podstawowe pytanie: jak badac człowieka? jak go poznać? Odp:tylko przez obseracje jego zachowań, tylko przez ogląd z zewnątrz.Odrzuć introspekcję. bo prawdy o duszy, o wnętrzu drugiego człowieka poznac nie można, a zatem nie podlega… Czytaj dalej

Romantyzm – pojęcia

Pejzaż romantyczny-przyroda majestatyczna,potega natury,stanowi się przeciwstawną nikłości człowieka,przyroda fascynująca,nie dotknięta ludzką ręką,budząca grozę,tajemnicza,niepoznawalna i okrutna,ma siłę niszczącą, Pojęcie natury:1romantycy nie stawiali znaku równości miedzy naturą a przyrodą, 2 ma wlasne Zycie i osobowość,3 jest organizmem przenikniętym duchową energią, 4 mowi… Czytaj dalej

Pojęcia: rozprawka, teza, argument.

ROZPRAWKA – dłuższa forma wypowiedzi przedstawiająca stanowisko piszącego w jakiejś sprawie, zawierająca jego sądy i uwagi na dany temat.Celem rozprawki jest potwierdzenie lub obalenie jakiejś tezy. TEZA- opinia którą wypowiadający zamierza udowodnić. Tezę można też przyjąć, udowodnić, odrzucić, obronić. ARGUMENT… Czytaj dalej

Gatunki – tragedia antyczna, epos bohaterski; pojęcia: tragizm, katharsis.

Tragedia antyczna- gatunek dramatyczny powstały w starożytnej Grecji, obejmuje utwory, których ośrodkiem i motorem akcji jest nieprzezwyciężony konflikt między dążeniami wybitnej jednostki a siłami wyższymi, czyli tragizm. Bohaterowie tragedii są uwikłani w konflikt tragiczny, a ich działania uzależnione są od… Czytaj dalej

Pojęcia

LIRYKA-poezja-wiersze-synonimyMONOLOG-to dłuzsza wypowiedz jednej osoby DIALOG-to rozmowa zazwyczaj dwóch osób ,choć czasem może być ich więcej -MYŚLNIK-wzkazuje początek i koniec wypowiedzi ( )-NAWIAS -obejmuje wyrazy lub zdania zawierające treści dodatkowe…..-WIELOKROPEK-wzkazuje ,że tak wypowiedzi został przerwany lub poprzedza wyrazy nieoczekiwane .-KROPKA… Czytaj dalej

Budowa tragedii antycznej, pojęcia związane z teatrem

PROLOG wprowadzenie do akcji, zapoznanie się z gł. tematem utworu, prezentacja gł. bohatera )PARODOS wejściowa pieśń chóruEPEJSODION część, którą dialog prowadzą osoby dramatu, jest to pierwowzór aktu we współczesnym dramacieSTASIMON pieśń chóru, w której chór komentuje wydarzenia, akcja nie posuwa… Czytaj dalej

Pojęcia z Baroku

KONTRREFORMACJA -ruch w Kościele katolickim wywołany zagrożeniem reformacją, udokumentowany dekretami soboru trydenckiego, na którym w trosce o nieskazitelność dogmatów i prawomyślność wiary określono, co należy uznać za katolickie w dziedzinie nauki i zwyczajów kościelnych oraz sztuki sakralnej. Popularność hagiografii, powstawanie… Czytaj dalej

Średniowiecze – pojęcia.

Alegoria- symbol poddający się jednorazowemu przekładowiKolęda- pieśń o tematyce religijnej związanej z Bożym NarodzeniemHagiografia- utwór poswięcony świętym chrześcijańskim, była w pewnym sensie literaturą rozrywkowąMisterium- dramat religijny związany z obrzędami kościelnymi, osnuty na motywach Nowego Testamentu i ApokryfówParadoks- rozumowanie o pozornie… Czytaj dalej

Ballada – znaczenie pojęcia.

Ballada- misternia zbudowany liryk o ludowym rodowodzie. Ballada zwykle jest powiescia o dramatycznych, czasem zagadkowych wydarzeniach historycznych lub legendarnych. Swoj rozwoj zawdziecza ludowej balladzie szlacheckiej(X|V-XV w). w Polsce pierwsze ballady znane dumami pisal Julian Ursyn Niemcewicz, ale najwieksza popularnosc zyskaly… Czytaj dalej