Struktura logiczna ORACLE'a

Struktura logiczna ORACLE\’a TabeleTabele w ORACLE tworzymy określając ich nazwę oraz poszczególne pola (ich nazwy oraz typu). Jednocześnie możemy określić więzy integralności dotyczące tabeli. create table przykl_tab1 (numer number(5) primary key, imie varchar(20) not null, nazwisko varchar(20) not null, wiek… Czytaj dalej

Systemy ekspertowe

Dane – losowa grupa prostych faktów i zdarzeńInformacja – właściwie zagregowane proste fakty w bardziej złożone, kompleksowe faktyWiedza – sumaryczny wynik naszych procesów percepcyjnych, tak zorganizowany, aby można było wyciągnąć znaczące wnioski, wiedza = dane + reguły rozsądnego użyciaMądrość –… Czytaj dalej

Systemy komputerowe

1. Topologia systemów informatycznych.Systemy te dzielimy:a/ ze względu na generację systemu, (czyli sposób wspomagania zarządzania):– transakcyjne– informacyjno – decyzyjne– systemy wspomagania decyzyjnegob/ ze względu na kompleksowość:– proste– wielodziedzinowe– kompleksowec/ ze względu na stopień integracji:– łańcuchy logistyczne– systemy międzyobiektowe– totalned/ ze… Czytaj dalej

Warstwy, transport, ASP, i inne

Zadania poszczególnych warstw:warstwa fizyczna – odpowiada za transmisję sygnałów w sieci. Realizuje ona konwersje bi-tów informacji na sygnały, które będą przesy-łane w kanale z uwzględnieniem maksymali-zacji niezawodności przesyłu. W warstwie tej określa się parametry amplitudowe i czasowe przesyłanego sygnału, fizyczny… Czytaj dalej

Windows 98 i Windows NT- zdalny dostęp

7. (III) Windows 98 i Windows NT- zdalny dostępWindows NT:RAS (Remote Access Services) – usługa zapewniająca zdalny dostęp.W NT Workstation istnieje ograniczenie do jednego portu, a w wersji “Server” do 256 portów. Każdy port może być skonfigurowany tak aby obsługiwać… Czytaj dalej

WIRUSY KOMPUTEROWE

WIRUSY KOMPUTEROWE Wirusy komputerowe są to niewielkie programy, celowo napisane przez człowieka, które nie występują na dysku jako oddzielne pliki, lecz dołączają się do innych, dowolnych programów użytkowych. Cele wirusów:– powielanie własnego kodu i umieszczanie go w określonych miejscach na… Czytaj dalej

Trendy w informatyce

Systemy medyczne w internecie.Internetowe wspomaganie działalności w zakresie medycyny obejmuje głównie: • Profilaktykę• Diagnostykę• Terapię• Nadzór nad pacjentem w okresie rekonwalescencji • Edukację medyczną• Administrację szpitala.ProfilaktykaWykorzystanie stron Internetu do procesu uświadamiania społeczeństwa w zakresie etiologii chorób, zagrożeń wynikających z niewłaściwego… Czytaj dalej

Administrowanie sieci

POJĘCIA:Adm.siecią – planowanie, konfigurowanie, zarządzanie, szczególnie: zdalne i lokalne zasoby, konta użytkowników, urządzenia zapewniające przyłączalność. Sieć – wszy-stko to, co umożl. co najmn. Dwóm komp. komunikowanie się ze sobą i/lub innymi urządzeniami. LAN, MAN, WAN. Typy sieci: peer – to… Czytaj dalej

Algorytmy

Algorytmizacja . proces budowy konkretnego algorytmu.Algorytm . zbiór określonych reguł postępowania, które stosowane w ustalonym porządku prowadzą dorozwiązania określonego zadania. Niewątpliwą cechą algorytmu jest możliwość wykorzystania tegoż samegotworu myślowego do rozwiązywania podobnych, względnie bliskoznacznych zadań. Wychodząc z tegozałożenia możemy stwierdzić,… Czytaj dalej