Pomagajmy sobie nawzajem

Ten artykuł, który zaraz przeczytasz mówi nam o ludziach,obok, których często przechodzimy obojętnie. Mam tu na myśli ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia.Widząc takie osoby, często przechodzimy koło nich, wiedząc, że cierpią,lecz często o nich zapominamy. Pomoc takim ludziom jest bardzo… Czytaj dalej

Uczenie się

Uczenie się we właściwym sensie tego słowa odnosi się do tych form zachowania, które są zaprogramowane w wyniku uczenia się. Prototypem elementarnego uczenia się, które jeszcze w znacznym stopniu wykorzystuje reakcje wrodzone, jest warunkowanie klasyczne, tzw. pawłowowskie. Najprostszą formą uczenia… Czytaj dalej

Warunki skuteczności decyzji podejmowanych grupowo

Warunki skuteczności decyzji podejmowanych grupowo Efektywność decyzji podjętej przez grupę zależy od typu zadania, które ma rozwiązać. Ivan Steiner wyróżnia trzy typu zadań:Zadanie addywne- zadanie grupowe, którego wykonanie jest uzależnione od wysiłku wszystkich osób. Grupy tak długo są lepsze w… Czytaj dalej

Wpływ podwójnego wiązania na rozwój dziecka

„Wpływ podwójnego wiązania na rozwój dziecka” Sądzę, że ukazywanie wpływu podwójnego wiązania na rozwój dziecka należałoby zacząć od wyjaśnienia tego zjawiska. W literaturze pojawiają się trzy określenia: podwójne wiązanie, podwójne związanie, podwójna komunikacja lecz każde z nich oznacza to samo,… Czytaj dalej

Wstęp do medytacji

Wstęp do medytacjiMedytacja jest utrzymywaniem świadomości swojego prawdziwego „ja”. Nie chodzi o ego, które stara się za wszelką cenę podszyć pod prawdziwą Jaźń, lecz o naszą prawdziwą, najgłębszą tożsamość. Prawdziwe „ja” nie jest zbiorem tymczasowych myśli, pamięci, opinii, odczuć, emocji… Czytaj dalej

Wymień typowe luki i błędy w zarządzaniu

Wymień typowe luki i błędy w zarządzaniu W każdym nawet z pozoru najlepsze kierowanie nie jest wolne od błędów i luk w zarządzaniu.Błędy dzielą się na dwie grupy:a) błędy subiektywne które biorą się wyłącznie z cech charakteru, temperamentu, postawy wobec… Czytaj dalej

Zaburzenia zachowania

Zaburzenia zachowaniaWg.; Konopnickiego – zaburzenie zachowania występuje wówczas gdy jest niezgodne z obowiązującymi normami życia społecznego. Dziecko w zachowaniu łamie normy moralne, zwyczajowe, społeczne, obyczajowe.Za łamanie norm (zaburzenie zachowania) odpowiada kilka czynników:1. Ogólne czynniki zaburzające rozwój jednostki 2. Czynniki wynikające… Czytaj dalej

Zawarcie kontraktu psychoterapeutycznego

Zawarcie kontraktu psychoterapeutycznego. W wyniku nawiązania kontraktu z pacjentem i wstępnych ustaleń diagnostycznych, obydwie zainteresowanie strony przygotowane są do podjęcia ostatecznej decyzji co do rozpoczęcia psychoterapii. Jeśli decyzja jest pozytywna, pozostaje jedynie kwestia dokonania ustaleń, jak psychoterapia będzie przebiegała. Umowa… Czytaj dalej

Związki interpersonalne

Dynamika związku interpersonalnego. Omawiamy związki które są: 1. relatywnie długotrwałe;2. osoby tworzące związek wspólnie spędzają czas i wiele czynności wykonują razem – celowe bycie razem;3. osoby w związkach są osadzone w tym samym ważnym otoczeniu lub środowisku – pokój akad.… Czytaj dalej

AFAZJE

AFAZJETermin „afazja” odnosi się do upośledzenia w zakresie odbioru treści językowych, operowania nimi lub ich wyrażania (nadawania), zaistniałego na skutek organicznego uszkodzenia mózgu. Z definicji afazji wyłącza się trudności percepcyjne, pamięciowe lub z uczeniem się, a także deficyty o charakterze… Czytaj dalej