Romantyzm-wstęp do epoki

OŚWIECENIE-Rozum -Doświadczenie -Wiedza-Zaufanie do uczonych ksiąg -Poszukiwanie źródeł i tradycji w antyku (starożytność)-W sztuce obowiązują reguły klasyczne: harmonia, ład i porządek -Jest to epoka uczona idealna jasna -Bohater-klasyk zrównoważony logicznie myślący wykształcony -Kompozycja dzieł kunsz logika daktyzm, kompozycja zamknięta -Bajki,… Czytaj dalej

Wokulski – człowiek epoki przejściowej

Stanisław Wokulski to główny bohater ?Lalki? Bolesława Prusa. Mimo iż jest on bohaterem powieści pozytywistycznej to jego samego nie można ściśle przypisać do jednej określonej epoki.Czasy jego młodości przypadły na koniec epoki romantycznej. W tym okresie ukształtowały się jego idee… Czytaj dalej

Zredaguj list pamiętając o słownictwie typowym dla danej epoki korzystając z reprodukcji J. Vermeera „Dziewczyna czytająca list”.

Najdroższy!Nie potrafię Ci tego powiedzieć wprost. Nie mam tyle odwagi, aby spojrzeć Ci w oczy. Nie kocham Cię.Wszystko zaczęło się od decyzji mojej matki. Zdecydowała za mnie. Tak naprawdę, to nie miałam na nic wpływu. Całe me życie było w… Czytaj dalej

Bohater pozytywny epoki pozytywizmu w świetle przykładów literackich.

Nowe zadanie, stawiane literaturze i predestynowane do ich realizacji gatunki literackie narzuciły określony typ bohatera pozytywnego. Bohaterami stali się ludzie realizujący ideały pozytywistyczne, aktywni, liczący się z realiami świata, w którym egzystowali. Bohaterowie ci samorealizowali się w pracy, która stała… Czytaj dalej

Porównanie epoki Oświecenia i Romantyzmu.

Aby rozpocząć konfrontacje dwóch epok literackich bez wątpienia należałoby zacząć od umiejscowienia ich w czasie, tak więc epoka oświecwiecenia w Europie miała swój początek około roku 1680 kiedy to Newton opracował prawo powszechnego ciążenia mniej więcej w tym samym czasie… Czytaj dalej

Główne gatunki piśmiennictwa epoki pozytywizmu.

Przez stulecia najważniejszym gatunkiem epickim był epos. Od starożytności aż po średniowiecze wyrażał on światopogląd kolejnych pokoleń. Pierwsze formy powieściowe pojawiły się już w starożytnej Grecji i znosiły one dystans świata przedstawionego od teraźniejszych odbiorców. Początki nowożytnej powieści. Sięgają późnego… Czytaj dalej

Epoki literackie

Sredniowiecze: Epoka historii i kultury europejskiej, między starożytnością a czasami nowożytnymi. Nazwy tej używano już w XVI w. Początek jej wiąże się najczęściej z r. 476 n.e., tj. z upadkiem cesarstwa zachodnio rzymskiego, schyłek zaś z wydarzeniami XV w. (1453… Czytaj dalej

Obraz epoki średniowiecza w wierszach – „Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią”, „O zachowaniu się przy stole”, „Satyra na leniwych chłopów”.

Taniec śmierci to jeden z elementów teatralnych widowisk kościelnych, w których śmierć zapraszała różne osoby do tańca i prowadziła z nimi dialogi. Taniec śmierci to również motyw wsztuce plastycznej. Umieszczano go na ścianach kościołów, kaplic, kostnic. ,,Rozmowa mistrza Polikarpa ze… Czytaj dalej

Bohaterowie Stefana Żeromskiego wobec epoki romantyzmu i pozytywizmu.

„I przeszłość … wróci ideą” cytat z wiersza Cypriana Norwida pod tytułem „Post scriptum II” znakomicie inspiruje do rozważań o powinowactwie duchowym bohaterów literackich, a zwłaszcza postaci wykreowanych przez Stefana Żeromskiego.Swój talent i warsztat literacki doskonalił autor „Popiołów”, korzystając zarówno… Czytaj dalej

XX-lecie miedzywojenne – ogólna charakterystyka epoki.

Dwudziestolecie międzywojenne to okres między pierwszą a drugą wojną światową – jeden z najkrótszych okresów literackich w dziejach literatury, okres bardzo zróżnicowany. Poezja: Literatura polska ma – co zrozumiałe – w tym czasie zupełnie odmienny charakter niż literatura Europy Zachodniej.… Czytaj dalej