Na zgon poezji – (Norwid)

Ona umarła!… są-ż smutniejsze zgony? I jak pogrzebać tę śliczną osobę? Umarła ona na ciężką chorobę, Która się zowie: pieniądz i bruliony. Pamiętasz dobrze oną straszną dobę, Gdy przed jej łożem stałem zamyślony, Łzę mając wielką w oku, co szukało,… Czytaj dalej

Miłosz o poezji i poecie – „W Warszawie i „Ars poetica?”

„Poetyka” Arystotelesa,”Na swoje księgi” i „Do fraszek” Jana Kochanowskiego, „Do swoich ksiązek” J.A Morsztyna, „Beniowski” Juliusza Słowackiego, „Pióro” i „Język ojczysty” C.K Norwida, „Ars poetica” Leopolda Staffa, „Sitowie” Juliana Tuwima, „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza to tylko nieliczne przykłady spośród ogromnej ilości… Czytaj dalej

Jak Słowacki widzi rolę swoją i swojej poezji w czasach sobie współczesnych i w przyszłości?

Poeta- Nie jest rzemieślnikiem, ale artystą, który tworzy pod wpływem chwili, natchnienia i emocji. Jest to człowiek wyjątkowy i nie każdy może nim być. Jego warsztatem literackim są jego własne uczucia, nie ma ukształtowanych i wypracowanych środków. Myślę, że taka… Czytaj dalej

Wizerunek Boga w poezji Jana Kochanowskiego.

Kochanowski w pieśni „Czego chcesz od nas Panie” ukazuje Boga jako Wielkiego Demiurga, Architekta Świata, który konstruuje świat po to, aby jak najlepiej służył człowiekowi . Dlatego doskonałe są wszystkie zamysły Boże, a człowiek powinien przyjmować je z wdzięcznością. „Treny”… Czytaj dalej

Obraz wsi w poezji Renesansu.

Okresowi renesansu charakteryzującemu się poczuciem piękna i harmonii towarzyszyło nieodmienne i powszechne przekonanie, że stan ziemiański jest stanem szczęśliwym, zapewniającym człowiekowi prawdziwe powodzenie i radość. Radości płynące z życia człowieka na wsi mocno podkreślili w swojej twórczości: Szymon Szymonowic, Mikołaj… Czytaj dalej

„Mironczarnia”- Miron Białoszewski- twórcą poezji lingwistycznej

Notatka:Wiersz „Mironczarnia” jest wyrazem poglądów poety nt. sztuki poetyckiej (ars poetica). Tytuł składa sie z trzech słów: czarna, męczarnia, Mirona. Poeta wyraża ubolewanie nad faktem braku natchnienia i niemożności wyrażenie uczuć słowami. Ostatnie slowo jest niezwerbalizowanym okrzykiem, westchnieniem. Poeta odchodzi… Czytaj dalej

Konteksty w poezji.

Tabelka ta jest niezastąpiona przy przygotowaniach to pisemnej matury z języka polskiego. Zawiera krótkie omówienie kontekstów we wszystkich utworach poetyckich zgodnych z wymaganiami maturalnymi na poziomie podstawowym.

Humanistyczne treści poezji Kochanowskiego (człowiek – głośne hasło renesansu, poezja o nim i dla niego)

Rozległe wykształcenie humanistyczne, szerokie zainteresowania Kochanowskiego w pieśniach zawarte są typowe dla wczesnego humanizmu idee epikureizmu przyprawione nieco założeniami stoicyzmu (to z Horacego); charakterystyczne dla humanizmu łączenie motywów chrześcijańskich i antycznych: nie można ufać ślepej Fortunie-Przygodzie, czyli zastanawiać się ciągle… Czytaj dalej

Interpretacja wiersza Stanisława Grochowiaka pt. „Rozmowa o poezji”

Bohaterowie wiersza pt. „Rozmowa o poezji” wyrażają swoje sondy o poezji i wyrażają je: poeta w sposób powierzchowny i stereotypowy, dziewczyna zaś w sposób prawdziwy i romantyczny.Utwór dedykowany jest zmrłemu poecie Jerzemu Liebertowi. Dziewczyna próbuje udowodnić nieuległemu poecie o romantyźmie… Czytaj dalej

Motywy poezji C.K. Norwida

CYPRIAN KAMIL NORWID OSTATNI PRZEDSTAWICIEL POKOLENIA ROMANTYKOW MŁODSZEGO O PONAD 20 LAT OD MICKIEWICZA FREDRY ORAZ MALCZEWSKIEGO.URODZONY W UBOGIEJ RODZINIE 24 WRZESNIA 1821 ROKU. DEBIUTOWAŁ W SZCZYTOWYM OKRESIE ROMATYZMU ORAZ W ZMOŻONYCH REPRESJACH PO POWSTANIU LISTOPADOWYM.TA SYTUACJA HISTORYCZNA WPŁYNEŁA ZARÓWNO… Czytaj dalej