Co to jest las?

W zależności od rosnących w lesie drzew określa się go jako: liściasty, iglasty lub mieszany. W każdym lesie można wyróżnić trzy warstwy roślin. Najwyższą warstwe lasu tworzą wysokie drzewa, warstwa środkowa to podszycie (zwane także podszytem). Złożone są z krzewów,… Czytaj dalej

Człowiek na ziemi

Młody polak należy do odmiany białej, europeidalnej. Arabowie również należą do odmiany białej. Czarni mieszkańcy Afryki należą do odmiany negroidalnej. Papuasi[mieszkańcy Papui-Nowej Gwinei] sa zaliczani do odmiany czarnej, negroidalnej. Afroamerykanin jest potomkiem afrykańskich niewolników wywiezionych do Ameryki Północnej.

Obszary NADWYŻEK i NIEDOBORÓW ŻYWNOŚCI na Ziemi

Na świecie na podstawie stopnia zaspokojenia głodu wyróżniono 4 główne systemy żywnościowe:a) OBFITY ? powyżej 3000 kcal/osobę;b) NORMALNY – 2500?3000 kcal/osobę;c) NIEDOSTATECZNY – 2000?2500 kcal/osobę;d) GŁODOWY ? poniżej 2000 kcal/osobę;Do grupy a) należą państwa wysoko rozwinięte gospodarczo i często o… Czytaj dalej

Połowy RYB na świecie i w Polsce

Światowe połowy morskie i słodkowodne zwiększyły się w okresie powojennym ponad czterokrotnie i w 1994r. wyniosły ok. 109,6 mln ton, w tym połowy morskie 90%.Około 50% światowej produkcji morskiej poławiają rybacy sześciu państw:Chiny Peru Chile Japonia USA Rosja18,9 11% 7,2%… Czytaj dalej

LODOWCE i LĄDOLODY – rozmiary i rozmieszczenie współczesnego zlodowacenia

Współcześnie lodowce zajmują ok. 15,5 mln km2 (półtorej razy więcej niż powierzchnia Europy). Stanowi to ok. 10% ogólnej powierzchni lądów. Lodowce dzielimy na dwa główne typy: – kontynentalne (zwane lądolodami) i ? lodowce górskie.Rozmieszczenie obszarów zlodowaconych na Ziemi ukazuje, że… Czytaj dalej

Kierunki i struktura EKSPORTU i IMPORTU POLSKI

POLSKA ? jako kraj średnio rozwinięty gospodarczo, nie jest jednak krajem samowystarczalnym, dlatego też od kilkunastu już lat bardziej zwiększa się import niż eksport co w rezultacie powoduje iż saldo obrotów handlu zagranicznego jest zdecydowanie ujemne. Czynnik ten jest bardzo… Czytaj dalej

Przedstaw główne OBSZARY LEŚNE świata oraz przyczyny zmniejszania się powierzchni leśnej na świecie

Lasy zajmują łącznie ok. 40 mln km2, tj. ok. 30% zamieszkanych lądów. Stanowią największą naturalną formację roślinną. Największe obszary leśne występują w strefie klimatu umiarkowanego chłodnego (TAJGA), na półkuli północnej oraz w strefie klimatu równikowego (lasy równikowe).TAJGA ? zajmuje łącznie… Czytaj dalej

Zasoby wodne HYDROSFERY i ich charakterystyka

HYDROSFERA ? to wodna powłoka Ziemi. Zasoby wodne hydrosfery to ok. 1454 mln km3 wody. Największą część hydrosfery obejmują:– wody wszechoceanu ? 94% ogólnej ilości wody;– wody podziemna ? 4,1%;– lodowce i lądolody ? 1,65%;– wody w jeziorach ? 0,02%;–… Czytaj dalej

Przedstaw współczesne POGLĄDY na OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Przez ochronę przyrody (środowiska) ? rozumie się ogół działań mających na celu zachowanie, przywracanie i właściwe użytkowanie:– zasobów przyrody oraz towarów przyrody żywej i nieożywionej;– poszczególnych obrazów i ich skupień, jak też zbiorowisk na określonych obszarach oraz gatunków roślin i… Czytaj dalej

Przemysł SPOŻYWCZY w Polsce – najważniejsze jego branże

Przemysł spożywczy ? jest gałęzią przemysłu lekkiego. Na zakup żywności, w której wytwarzaniu duży udział ma przemysł spożywczy, społeczeństwo naszego kraju wydaje ok. 40% dochodów osobistych (nie licząc wydatków na zakup wyrobów tytoniowych i alkoholu).Stopień rozwoju przemysłu spożywczego należy jednak… Czytaj dalej