MAKBET

MAKBET – główna postać. Ma posiadłość w Invernes .Jest wasalem i bliskim krewnym króla Szkocji – Dunkana. Dowodzi jego wojskiem w wojnie z królem Norwegii – Swenem. Przepowiednia czarownic pobudza w nim żądzę władzy. Początkowo jako prawy i szlachetny rycerz… Czytaj dalej

PODKOMORZY

Jeden z bohaterów „Powrotu posła” Juliana Ursyna Niemcewicza , uważa on, że Sejm musi przeprowadzić reformy, ale poprawa sytuacji w ojczyźnie zależy od każdego obywatela. Podkomorzy to nie tylko wzorowy i mądry ojciec, ale także dobry i ludzki opiekun swoich… Czytaj dalej

Kultura Odrodzenia w Polsce

Wiek XVI przez wielu historyków nazywany jest złotym i trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. Polska weszła w szóste stulecie swego istnienia jako kraj potężny i bogaty, rozsławiony wielkością rodu Jagiellonów. W okresie panowania dwóch ostatnich przedstawicieli tej dynastii… Czytaj dalej

William Szekspir – Fortynbras – Charakterystyka postaci

Młody książę norweski, którego ojca, poprzedniego króla Norwegii, zabił oj­ciec Hamleta. Pragnie zemsty, przygotowuje się do ataku na Danię, ale nowy władca Norwegii skłania go, by zaniechał tych planów, ruszył z zebranym woj­skiem na Polskę. Wracając z tej wyprawy, po… Czytaj dalej

William Szekspir – Horacjo – Charakterystyka postaci

Student uniwersytetu w Wittenberdze. Jedyny prawdziwy przyjaciel i mądry powiernik Hamleta (ale i on nie zna wszystkich tajemnic księcia), godzien za­ufania królewicza, jedyny prawy, praktycznie bez skazy, człowiek w jego oto­czeniu. Po śmierci Hamleta zamierza popełnić samobójstwo, ale pozostaje przy… Czytaj dalej

William Szekspir – Laertes – Charakterystyka postaci

Syn Poloniusza, porywczy brat Ofelii. Po koronacji Klaudiusza studiował we Francji, po śmierci ojca wrócił do Danii. Część ludu chce mu oddać tron (nie miał do niego jakichkolwiek praw, trzeba ten epizod widzieć przez pryzmat postaci królewicza Hamleta), wznieca bunt.… Czytaj dalej

William Szekspir – Poloniusz – Charakterystyka postaci

Marszałek dworu króla Danii, ojciec Ofelii i Laertesa. Obawia się, że córka stanie się igraszką w rękach królewicza. Uważa się go za małodusznego (ale też doskonale znającego dworskie realia), służalczego, obłudnego, rozpustnego dwo­raka, gotowego dla swego pana zrobić wszystko, nie… Czytaj dalej

William Szekspir – Ofelia – Charakterystyka postaci

Młoda, naiwna i niewinna, słaba i poniekąd ubezwłasnowolniona, dziewczy­na, córka Poloniusza, siostra Laertesa, do której zalecał się Hamlet – ojciec i brat obawiali się o jej cnotę. Ulegając Poloniuszowi i Laertesowi, próbuje oddać Hamletowi otrzymane odeń prezenty, co wywołuje potok… Czytaj dalej

William Szekspir – Gertruda – Charakterystyka postaci

Królowa Danii, matka Hamleta, żona zamordowanego króla, która poślubiła jego brata Klaudiusza, oddając mu w ten sposób koronę (być może wymagał te­go interes dynastii, w co nie wierzy Hamlet). Według prawa i poglądów z epoki Szekspira było to cudzołożne małżeństwo… Czytaj dalej

William Szekspir – Klaudiusz – Charakterystyka postaci

Brat i równocześnie zabójca króla Danii, Hamleta, mąż jego żony Gertrudy. Człowiek inteligentny, ale i cyniczny. Obawia się niezwykłego zachowania Hamleta, szuka źródeł melancholii bratanka, dręczą go też wyrzuty sumienia. Dając podczas teatralnego spektaklu dowód swej winy, wstrząśnięty śmiercią Poloniusza,… Czytaj dalej