„Przeszłość ocala, co jej potrzebne” (C.K. Norwid). Rozważania o obecności Biblii i antyku w literaturze polskiej

Myślę, że rację miał Cyprian Kamil Norwid, twierdząc, że Przeszłość ocala, co jej potrzebne. Widać to w stałej obecności wątków biblijnych i antycznych w naszej literaturze. Zarówno proza, jak i poezja polska chętnie odwołują się do mitologii i kultury starożytnej.… Czytaj dalej

Badania marketingowe – pojęcia

Ankieta audytoryjna –forma pomiaru stosowana na zjazdach ,wykładach gdzie nie można przeprowadzić wywiadów osobistychAnkieta ogólna polega na rozmieszczeniu kwestionariuszy w miejscu ogólnie dostępnymAnkieta bezpośrednia polega na rozdaniu przez ankietera kwestionariuszy w określonych miejscach Panel – w tych samych badaniach wykorzystuje… Czytaj dalej

Konsumpcja a marketing

Dlaczego cenowa elastyczność popytu na rynku instytucjonalnym jest z reguły mniejsza (popyt jest bardziej sztywny) niż na rynku konsumpcyjnym?Cenowa elastyczność popytu jest na rynku instytucjonalnym z reguły mniejsza ze względu na średnio i długookresową zależność popytu na środki produkcji od… Czytaj dalej

Cele reklamy

„Cele reklamy” Reklama jest to płatna forma nieosobistej prezentacji i promocji produktu lub usługi przez określonego nadawcę. Reklama podobnie jak cała promocja – zgodnie z regułą ADIA, ma na celu:A (attention) – przyciągnięcie uwagi,I (interest) – wzbudzenie zainteresowania produktem, marką,… Czytaj dalej

Menadżer

O pożądanej jakości pracy menedżerskiej decydują: 1. trafne formułowanie rzeczywiście osiąganych celów,2. zwracanie głównej uwagi na osiągane wyniki, a nie na trudności, które zawsze pojawiają się przy realizacji zadań,3. umiejętności doboru zasobów i metod pod kątem le¬galności, skuteczności i sprawności… Czytaj dalej

Menadżer

O pożądanej jakości pracy menedżerskiej decydują: 1. trafne formułowanie rzeczywiście osiąganych celów,2. zwracanie głównej uwagi na osiągane wyniki, a nie na trudności, które zawsze pojawiają się przy realizacji zadań,3. umiejętności doboru zasobów i metod pod kątem le¬galności, skuteczności i sprawności… Czytaj dalej

POLITYKA DYSTRYBUCJI

POLITYKA DYSTRYBUCJI Obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczaniem wytworzonych produktów nabywcy. Zadaniem dystrybucji jest rozmieszczenie produktów na rynku w sposób umożliwiających nabywcom zakup pożądanych produktów w dogodnych dla nich warunkach, odpowiadającym im miejscu i czasie oraz po odpowiedniej… Czytaj dalej

STRATEGIA MARKETINGU DÓBR I USŁUG PRZEMYSŁOWYCH

STRATEGIA MARKETINGU DÓBR I USŁUG PRZEMYSŁOWYCH Znaczenie systemu klasyfikacji dóbr ujawnia się szczególnie wyraźnie przy badaniu zróżnicowania wzorca marketingu w zależności od kategorii towaru. Strategia marketingowa właściwa dla pewnej kategorii dóbr może być całkowicie nieodpowiednia dla innej. Często potrzebna jest… Czytaj dalej

Marketing strategiczny

Analiza rynku: Zmienne niezależne: czynniki podstawowej warstwy otoczenia: liczba i struktura ludności, wielkość i struktura dochodów, przepisy prawne, kierunki inwestycji, polityka monetarna i podatkowa. Zmienne zależne: elementy warunków rynkowych, które wynikają ze zwyczajów i życzeń konsumentów, ich potrzeb i postaw… Czytaj dalej

Zarządzanie wrażeniem

Zarządzanie wrażeniem Gdybyśmy przypadkiem znaleźli się w pociągu metra Picadilly albo Central Line w Londynie jadącym w kierunku City między 8 a 9 rano, moglibyśmy zweryfikować pojęcie zarządzania wrażeniem.Zauważylibyśmy, że jesteśmy otoczeni młodymi menedżerami, prawnikami (na maklerów i brokerów już… Czytaj dalej