Prezentacja i porównanie sposobów kreowania postaw kobiecych w literaturze i malarstwie dwóch epok Romantyzmu i XX-lecia międzywojennego.

Zaprezentuj i porównaj sposoby kreowania postaw kobiecych w literaturze i malarstwie dwóch wybranych epok ( romantyzm, XX lecie międzywojenne) Kobieta – postać pojawiająca się od niepamiętnych czasów w literaturze. Prezentowana na wiele sposobów, w zależności epoki przybierająca inne cechy. Od… Czytaj dalej

Prądy i kierunki artystyczne XX-lecia międzywojennego.

Prady i kierunki artystyczne XX-lecia miedzywojennego I Wojna Swiatowa zmienila uksztaltowanie i pozycje panstw europejskich. Duze znaczenie miala takze rewolucja pazdziernikowa w Rosji. Wzbudzila ona nadzieje wsród proletariatu innych panstw, stanowila poczatek niepokojów. Zakonczenie I Wojny Swiatowej wyzwolilo dazenia niepodleglosciowe… Czytaj dalej

Kierunki artystyczne w sztuce epoki XX-lecia

XX-lecie jest okresem literackim w którym dochodzą do głosu różnorakie prądy filozoficzne i artystyczne. Ich wzajemne oddziaływanie, częste ideowe konflikty decydują o intelektualnym i twórczym bogactwie epoki przedwojennej. I tak np. Ekspresjonizm nawiązywał do osiągnięć nowoczesnej psychologii. Opierał się on… Czytaj dalej

Afirmacja codzienności w poezji XX-lecia międzywojennego.

W poezji młodopolskiej było koturnowo, szumnie i górnie, więc w XX – leciu międzywojennym poeci zwrócili się ku codziennemu życiu, które przecież też było czasem piękne, a z pewnością – godne pióra. W okresie tym uformowały się różne grupy poetyckie:… Czytaj dalej

Od realizmu do mityzacji, czyli rzecz o literaturze okresu XX-lecia międzywojennego

Mityzacja w literaturze okresu XXlecia międzywojennego zaczęła wypierać elementy realistyczne, zaś w niektórych utworach wyparła je niemal całkowicie. Pisarze sięgali do nich wtedy, kiedy pragnęli ukazać rzeczywistość skomplikowaną i niewyrażalną w sposób tradycyjny. Przekazywali jednocześnie swoje przemyślenia, pragnienia czy marzenia.… Czytaj dalej

Społeczeństwo polskie w oczach pisarzy Młodej Polski i XX-lecia

Społeczeństwo polskie w oczach pisarzy Młodej Polski i XX-lecia I. Zmiany w widzeniu poszczególnych klas społecznych i próba ich zespolenia. Młoda Polska – epoką, w której dekadenckie przyzwolenie na rezygnację przeplata się z nastrojami agitacji do walki o wzniosłe idee.… Czytaj dalej

Prady i kierunki artystyczne XX-lecia miedzywojennego

Prady i kierunki artystyczne XX-lecia miedzywojennego I Wojna Swiatowa zmienila uksztaltowanie i pozycje panstw europejskich. Duze znaczenie miala takze rewolucja pazdziernikowa w Rosji. Wzbudzila ona nadzieje wsród proletariatu innych panstw, stanowila poczatek niepokojów. Zakonczenie I Wojny Swiatowej wyzwolilo dazenia niepodleglosciowe… Czytaj dalej

SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE W OCZACH PISARZY MŁODEJ POLSKI I XX-LECIA”; $tresc=”?SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE W OCZACH PISARZY MŁODEJ POLSKI I XX-LECIA

SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE W OCZACH PISARZY MŁODEJ POLSKI I XX-LECIA I. Zmiany w widzeniu poszczególnych klas społecznych i próba ich zespolenia. 1. Młoda Polska – epoką, w której dekadenckie przyzwolenie na rezygnację przeplata się z nastrojami agitacji do walki o wzniosłe… Czytaj dalej

PLEBISCYTY W CZASIE XX-lecia międzywojennego. PLEBISCYT NA WARMII I MAZURACH

Plebiscyt na Warmii, Mazurach, a także Powiślu miał się odbyć (zgodnie z traktatem wersalskim) 11 lipca 1920r. Plebiscyt obejmował na Warmii 2 powiaty: olsztyński i reszelski; na Mazurach 8: ostródzki, niborski, szczycieński, jańsborski (piski), ełcki, olecki, lecki (giżycki), żądzborski (mrągowski);… Czytaj dalej