Przestępstwa

Przyczyny wzrostu przestepstw w polsce:bezrobociezmiany kulturowerozluźnienie wiezi grupowych,szzcgolnie rodzinnychwzrost liczby osob uzależnionych od alkoholu narkotykow i papierosowzjawiska patologiczne występujące wśród dzieci i ml.nadużywanie alkoholunadużywanie środków oduzajacychuprawianie nierząduwlóczegostwo(wagary)rozboje kradzieżebiernosc społeczeństwa wobec zagrożeń bezpieczeństwa osobistego i społecznego utrudnia zwalczanie związanych z nimi… Czytaj dalej

Zagrożenia

Zagrozenia naturalne-trzesienia ziemi-wybuchy wulkanow-huragany-nawalnice-lawiny (śnieżne kamieniste)-upaly i mrozyZagrozenia związane z dz.czlow.-pozary-powodzie-dziura ozonowa-efekt cieplarniany-gornictwo-zanieczyszczenie powietrza i wodZagrozenia lokalne-wypadki komunikacyjne-wypadki przy pracy-pozary-katastrofy, awariezanieczyszczenie wodZagrozenia nadzwyczajne-wandalizm i inne zachowaniaw duzuch skupiskach ludziwpolczesne srodki razeniaa)bron konwencjonalna (biala, palna)b)rakietowac)masowego razenia (jadrowa,biologiczna,bron chemiczna i bojowe srodki… Czytaj dalej

Bronie

BROŃ BIOLOGICZNA, broń wykorzystująca chorobotwórcze bakterie, toksyny i wirusy do wywoływania epidemii chorób zakaźnych; do przenoszenia broni biologicznej mogą być używane np. pociski, bomby lotnicze, pojemniki z zakażonymi owadami. BROŃ AUTOMATYCZNA, broń, w której praca gazów prochowych służy nie tylko… Czytaj dalej