Młodopolskie nastroje i ich przejaw w poezji, prozie i sztuce.

Termin „Młoda Polska”, przyjęty jako nazwa epoki, która nastąpiła po pozytywizmie, wydaje sie najtrafniejszy, najlepiej przylegajacy do zespołu zjawisk artystycznych, a także kulturalno-społecznych, które wystąpiły na naszych terenach na przłomie XIX i XX wieku. Nazwa ta wiąże się bezpośrednio z… Czytaj dalej

Nastroje młodopolskie w poezji tego okresu.

Przełom wieku na zachodzie Europy przyniósł nastroje zagrożenia, niepokoju i pesymizmu. Młode pokolenie końca wieku XIX czuło się zawiedzione. Ideały poprzedniej epoki doprowadziły do przerostu w sferze materialnej, utrwalenia się pozycji mieszczaństwa z jego płytkimi ograniczonymi dążeniami i konserwatyzmem. Jednym… Czytaj dalej

Patriotyczne nastroje w „Hymnie do miłości ojczyzny” Ignacego Krasickiego.

„Hymn do miłości ojczyzny” to wiersz Ignacego Krasickiego, który powstał w związku z Myszeidą. Utwór został ogłoszony bezimiennie w 1774 r. w „Zabawach przyjemnych i pożytecznych”. Jest ściśle powiązany z czasami, w których powstał, został napisany po gorzkich doświadczeniach konfederacji… Czytaj dalej

Mloda Polska – nastroje konca wieku

Mloda Polska – nastroje konca wieku Mloda Polska jest to okres w literaturze i sztuce trwajacy od 1890 roku (czas debiutów m.in. Przerwy – Tetmajera i innych artystów) do odzyskania niepodleglosci przez Polske, czyli do 1918 roku. Okres ten ma… Czytaj dalej

Mloda Polska – kierunki artystyczne i nastroje epoki

Mloda Polska – kierunki artystyczne i nastroje epoki 1. Naturalizm – kierunek odrzucajacy wszelki byt nadprzyrodzony, uznajacy prawa przyrody za jedyne, które rzeczywistoscia rzadza i tlumacza ja. Naturalisci twierdzili ze: -literatura powinna nasladowac rzeczywistosc, w sposób szczególowy odtwarzac zaobserwowane fakty,… Czytaj dalej