Socjotechnika

Utrwalone wzorce reakcji podstawową własnością tych wzorów jest to ze składające się na nie zachowania pojawiające się za każdym razem w niezmiennej postaci i kolejności utrwalone wzorce zachowania u zwierząt Etologowie, badacze zachowania zwierząt w ich naturalnym środowisku, zauważyli, że… Czytaj dalej

Specyfika społeczna w polsce

1.WSTĘP.Stratyfikacja polskiego społeczeństwa podlegała różnorodnym zmianom na przestrzeni dziejów. Począwszy od początku państwowości polskiej poprzez upływ czasu ludzie raczej nie starali się doszukiwać przyczyn akurat takiego, a nie innego podziału społecznego. Dopiero początek naszego stulecia a co za tym idzie… Czytaj dalej

STRUKTURA SPOŁECZNA

STRUKTURA SPOŁECZNA 1. System stosunków, który stanowi strukturę społeczną daje się sprowadzić do trzech kategorii stosunków: zależności wzajemnych wynikających z podziału pracy, tzn. z podziału funkcji, stosunków zależności jednostronnych wynikających z przywileju posiadania mniej lub więcej stałych środków przymusu względem… Czytaj dalej

STYCZNOŚC I STOSUNKI SPOŁECZNE

STYCZNOŚC I STOSUNKI SPOŁECZNE. Wyróżniamy trzy rodzaje styczności: l)styczność przestrzenna pojawia się wówczas, gdy jednostki spostrzegają innych ludzi lokalizację ich w przestrzeni i uświadamiają sobie tę ich obecność;2) styczność psychiczna stanowi ona efekt wzajemnego zainteresowania się pewnymi cechami osób pozostających… Czytaj dalej

Teorie rozwoju społecznego

1. WSTĘP.Wszystkie społeczności ulegają rozwojowi społecznemu. Proces ten przebiegał nieustannie od początku cywilizacji i przebiega nadal. Społeczeństwa często starały się doszukiwać przyczyn pod wpływem których rozwój ten się dokonywał. Dopiero na początku naszego stulecia kiedy zaczął się dynamicznie rozwijać olbrzymi… Czytaj dalej

TEORIE

TEORIE:Holizm-postrzeganie rzeczywistosci spolecznej jakos calosc w sklad ktorej wchodza pewne elementy-antyredukcjonizm-system nie redukowany do cech elementowIndywidualizm-recz spoleczna to twor zlozony z jednostek jeśli poznamy prawa rzadzece jednostka to można te prawad przelozyc na calosc-redukcjonizmTeorie naturalistyczne i antynaruralistyczne-roznia się w dwoch… Czytaj dalej

UDZIAŁ ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

UDZIAŁ ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM Mówiąc \”organizacja społeczna\” należy mieć na uwadze organizację pozarządową. W polskim prawie brak definicji takowej, brak również rozwiązań ustawowych regulujących w sposób szczegółowy status i uprawnienia oraz ewentualne obowiązki takiej organizacji. Doktryna co jakiś… Czytaj dalej

ZMIANA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE SOCJOLOGICZNEJ

ZMIANA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE SOCJOLOGICZNEJ 1. Zmiana społeczna to każde przeobrażenie, które jest postrzegane jako znaczące dla życia społecznego. Ważnym kryterium jest zasięg zmiany, który pozwala wyróżnić zmiany o charakterze rewolucyjnym i ewolucyjnym, globalnym i marginalnym czy dokonującym się wewnątrz… Czytaj dalej

ANALIZA STRUKTUR SPOŁECZNYCH – WYBRANE PRZYKŁADY

ANALIZA STRUKTUR SPOŁECZNYCH – WYBRANE PRZYKŁADY Mikrostruktury. Rodzina1. Jest podstawową mikrostrukturą społeczną. Występowała od najdawniejszych czasów w różnej postaci. Zawsze realizowała funkcje prokreacji (zachowanie ciągłości biologicznej), socjalizacji (przekazywania dziedzictwa kulturowego) i miłości.2. Rodzina realizuje nstp. Cele: obcowanie płciowe, tworzy instytucjonalną… Czytaj dalej

ANALIZA STRUKTUR SPOŁECZNYCH – WYBRANE PRZYKŁADY

ANALIZA STRUKTUR SPOŁECZNYCH – WYBRANE PRZYKŁADY Mikrostruktury. Rodzina1. Jest podstawową mikrostrukturą społeczną. Występowała od najdawniejszych czasów w różnej postaci. Zawsze realizowała funkcje prokreacji (zachowanie ciągłości biologicznej), socjalizacji (przekazywania dziedzictwa kulturowego) i miłości.2. Rodzina realizuje nstp. Cele: obcowanie płciowe, tworzy instytucjonalną… Czytaj dalej