Betony, zaprawy

SPOIWA HYDRAULICZNE – wapno hydrauliczne i wszystkie odmiany cementów portlandz., cementy hydrauliczne, żużlowe, porcelanowe.a) wapno hydrauliczne – surowiec do wypalania: wapienie margliste, krzemionkowe, charakt. składu chemicznego, wskaźnik hydrauliczny (stosunek wagowy tlenków 1,79) temp. 900-1000 po wypaleniu —— wapna szarego lub… Czytaj dalej

Budownictwo – zagadnienia

ZAPRAWYOZNACZ. WYDAJNOŚCI OBJĘTOŚCIOW. PRÓBNEGO ZAROBU. Wydajność obj. zaprawy określa się na podstawie uzyskanej objet. zapr. z danej ilości składników. Objętościomierz(rys) ,odczyt z dokładnością do 0,1 dm3. Próbka zaprawy powinna mieć min. 10dm3. Próbny zarub wykonuje się w mieszarce. Składniki odmierzamy… Czytaj dalej

Ceramika

Ceramiką nazywamy wyroby uformowane , a następnie wypale lub spieczone z gliny lub mas ceramicznych .Historia rozwoju ceramiki – od greckiego „ceramos” wyroby z gliny otrzymywano przez wypalanie . Ceramika należy do najstarszych materiałów w Europie . Najstarsze wyroby glinowe… Czytaj dalej

Drewno i materiały drewnopodobne

Drewno i materiały drewnoodporne Stosuje się na konstrukcje ścienne, więźby dachowej, podłogi, otwory drzwiowe i okienne oraz do wykończenia wewnętrznego budynku. Duże ilości do deskowań i rusztowań budowlanych, na podkłady kolejowe. Płyty wiórowe, płyty pilśniowe i wyroby z drewna. Właściwości… Czytaj dalej

Klasyfikacja spoiw mineralnych

Klasyfikacja spoiw mineralnych-podzi surowcowy-w zal. od gł. skł; s. wapienn -węglanowe(węglan wapnia),s. gipsowe-siarczanowe(siarczan wapniowy,anhydryt),s. magnezjowe(węglan magnezowy,dolomit),s. krzemiano(szkło wodne sodowe,potasowe)-p.temp-s.odwodnione 120-700C,gips anhydryt,s.wypalane 900-1200C wapnie,s.spiekane 1250-1450C cem. portla.,s. topnione 1500-1700C cem. glinowy,p.fazowy-s.wapienne, wapniowo-siarczowe,glino-wapniowe,krzemo-wapniowe,magnezjowe organiczne,mieszane,p.technolo.-s.powietrzne,hydrauliczne,hydrotem.chemioutwardzalne,Wapno-wapno niegaszone otrzm. się przez wypalanie kamienia wapie w… Czytaj dalej

Kruszywo

Kruszywo jest skł. wypełniającym beton. Obj.absolutna kruszywa w betonie wynosi przeciętnie od 60-70% nawet do 90% . Od kruszywa zależy wiele ważnych cech betonu (wytrz. na ściskanie , odporność na czynniki zew.,przewodność cieplna).Kruszywo-mat.sypkie, ziarniste w postaci ziaren, okruchów , występujące… Czytaj dalej

Materia

Materia składa się z wielu cząsteczek elementarnych, obecnie istnieje ponad 300 cząsteczek elementarnych Materia zbudowana jest z 6 KWARKÓW i 6 LEPTONÓW i prawdopodobnie z Bozonu Higgsa. Są one cząsteczkami niepodzielnymi wchodzącymi w skład innych cząstek materii.KWRAKI: Kwarki to cząsteczki… Czytaj dalej

Podstawowe grupy materiałów

Podstawowe grupy materiałów Materiałami w pojęciu technicznym nazywane są ciała stałe o własnościach umożliwiających ich stosowanie przez człowieka do wytwarzania produktów.Najogólniej wśród materiałów o znaczeniu technicznym można wyróżnić: materiały naturalne, wymagające jedynie nadania kształtu, do technicznego zastosowania, materiały inżynierskie nie… Czytaj dalej

Materiały budowlane

Materiały bitumiczne I materiały przeciwwilgociowe – stosowane są do ochrony budowli przed działaniem wody pochodzącej z gruntów, z opadów oraz wody pochodzącej ze skraplania się wody z powietrzem. Z uwagi na różnorodność potrzeb wynikających z konstrukcji i na przeznaczenie budowli,… Czytaj dalej

METALE I WYROBY Z METALU

METALE I WYROBY Z METALU Metalami nazywamy substancje które w skondensowanych stanach skupienia charakteryzują się bardzo dobrą przewodnością cieplną i elektryczną , specyficznym połyskiem oraz nieprzezroczystością a w stanie stałym występują w formie krystalicznej. Do metali zalicza się 80 pierwiastków… Czytaj dalej