Księgi pielgrzymstwa polskiego

1 Duszą narodu polskiego jest pielgrzymstwo polskie. 2 A każdy Polak w pielgrzymstwie nie nazywa się tułaczem, bo tułacz jest człowiek błądzący bez celu. 3 Ani wygnańcem, bo wygnańcem jest człowiek wygnany wyrokiem urzędu, a Polaka nie wygnał urząd jego.… Czytaj dalej

Na obraz Stefana Batorego, króla polskiego

Niebo koroną, mężnym ojczyzna go zowie,A my go wyznawamy królem, Sarmatowie.Bóg, ojczyzna, postronni tak go zdobią społem,Że mu inszym nie trzeba sławić się tytułem.Lecz nam tuszy ten umysł, kożdej cnoty żyzny,Iż go ojcem nazowiem tej nowej ojczyzny.

Zabytki języka polskiego – opracowanie

Już w czasach przedchrześcijańskich istniała polska twórczość ludowa, w postaci podań i pieśni. Nie była to literatura utrwalona na piśmie, więc szybko zaginęła, ale jej ślady spotkać można w zachowanych do dziś pieśniach ludowych. Z kolei fakt przyjęcia chrześcijaństwa sprawił,… Czytaj dalej

Przedstaw i omów najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego.

Język polski jest dość młody, zwłaszcza w piśmie (ok. 700 lat), ale nawet tak krótki czas zatarł wiele śladów polskiej literatury, ostało się tylko kilka bardzo sędziwych pism: Bogurodzica stanowi bardziej zapis języka, niż zabytek piśmiennictwa, gdyż jak się uważa,… Czytaj dalej

Ocena społeczeństwa Polskiego w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego”.

Społeczeństwo polskie zostło ocenione w dramacie Wyspiańskiego negatywnie. Za klęskę powstania ponosi winę zarówno wieś jak i miasto. Naród opanowany przez zniechęcenie i pogrążony w marazmie nie jest w stanie stawić czoła ważnym momentom dziejowym. Ostatnia scena dramatu – chocholi… Czytaj dalej

Idee europejskiego i polskiego oświecenia.

Omow idee europejskiego i polskiego oswiecenia ? scharakteryzuj i ocen ich wplyw na proby przeksztalcen ustrojowych, spolecznych i kulturalnych w Rzeczypospolitej XVIII wieku. Do glownych idei oswiecenia zalicza sie krytycyzm, racjonalizm, empiryzm, utylitaryzm, sensualizm oraz ?dazenie do szczescia?. Kazda z… Czytaj dalej

Sprawozdanie z lekcji języka polskiego w klerykowskim gimnazjum „Syzyfowe prace”.

Po świętach Bożego Narodzenia w klerykowskim gimnazjum, między godziną drugą a trzecią, odbyła się lekcja języka polskiego.Przedmiot, na którym chłopcy mogli w znikomym stopniu porozumiewać się mową ojczystą, wykładał pan Sztetter. Czynny udział w przebiegu nauki wziął nowy uczeń z… Czytaj dalej

Reportaż z lekcji jęz. polskiego – Syzyfowe prace

Jest między drugą, a trzecią. Ostatnia lekcja tego dnia. Dzwonek. Siadam w ostatniej ławce. Rozpoczyna się kolejna nudna lekcja polskiego. Jedni graja w karty. Inni śpią. Nie którzy udają, że słuchają. Do klasy wchodzi Sztetter. Wywołuje kogoś do tłumaczenia wiersza.… Czytaj dalej

„Krzyżacy” postacie fikcyjne i historyczne rycerstwa polskiego i krzyżackiego.

Rycerstwo polskiepostaci historyczne:* książę Mazowiecki* Władysław Jagiełło* Zawisza Czarny* Powała z Taczewa* książe Witold* Paszko Złdziej* Zyndram z Maszkowic postaci fikcyjne:* Zbyszko z Bogdańca* Maćko z Bogdańca* Jurand ze Spychowa* Mikołaj z Długolasu* Lis z Targowiska* Zych ze Zgorzelic* Tolima… Czytaj dalej