Sztuka dwudziestolecia międzywojennego

Właściwy początek dwudziestolecia międzywojennego przypisuje się na rok 1918, jednak za istotne uważamy także wydarzenia i zjawiska literackie od roku 1914. Ramy czasowe międzywojnia wyznaczone zostały poprzez koniec jednej, a początek drugiej wojny światowej. Obok gwałtownie wybuchających w Europie ruchów… Czytaj dalej

Grupy poetyckie Dwudziestolecia, ich założenia programowe.

– skamandryci* nie mieli wspólnego jednego programu, niechęć do wzniosłości, chwilowe przeżycie wyżej niż filozoficzne refleksje itp., zachwyt nad codziennością,* działali w Warszawie, głównie pochodzenia żydowskiego, najpierw w „Pod Pikadorem”, kabaret * Julian Tuwim – początkowo skandalista (=>”Wiosna” o robieniu… Czytaj dalej

Szlachetni naprawiacze świata, wygodni konformiści, snobi, karierowicze i kanalie. Galeria typów ludzkich poznanych w utworach dwudziestolecia międzywojennego.

Postawy, jakie ludzie przejmują wobec życia , zawsze interesowały twórców literatury. Także w dwudziestoleciu międzywojennym pisarze nie pozostawali obojętni na ten problem. W ich utworach można odnaleźć wiele różnych typów ludzkich, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. W niniejszej pracy postaram… Czytaj dalej

Bohaterowie literatury Dwudziestolecia Międzywojennego w poszukiwaniu celu i sensu życia

W literaturze okresu miedzywojennego kreowani są bohaterowie wywodzący sie z odmiennych warstw społecznych, reprezentujących różne postawy życiowe i mających różne cele. Jest w śród nich Cezary Baryka, bohater nieustannie poszukujacy, Którego celem jest odnalezienie właściwej drogi dla narodu. Jest Zenon… Czytaj dalej

Grupy literackie okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Skamander – grupa skupiała się wokół pisma Uniwersytetu Warszawskiego „Pro arte et studio”. W listopadzie 1918 roku poeci założyli kabaret literacki w kawiarni „Pod Picadorem”. W 1920 roku pojawił się pierwszy numer „Skamandra”. Od 1924 roku organem skamandrytów są „Wiadomości… Czytaj dalej

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego.

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia MiędzywojennegoWpływ czynników politycznych. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. W odrodzonym państwie zaistniały naturalne warunki do wszechstronnego rozwoju nauki i literatury. Istotna rola pokolenia pisarzy, ukształtowanych w kulturze modernizmu (prozaicy: Żeromski, Przybyszewski, Berent, Strug, Nałkowska; poeci:… Czytaj dalej

Manifesty i programy poetytckie dwudziestolecia międzywojennego

Skamander – nazwa od mitologicznego źródła Skamander; głosili postulat bezprogramowości – ideał młodości, siły twórczej i przyjaźni miał zastąpić manifesty programowe. Odrzucali patos i wielkie tematy narodowe, mit twórcy – mesjasza i kult talentu. W poezji dominują tematy \”czysto poetyckie\”:… Czytaj dalej

POEZJA DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO

SKAMANDERpisma \”Pro arte et studio\”, \”Pro arte\”; kawiarnia \”Pod Picadorem\”;Skamander – rzeka opływająca starożytną Troję; kultura śródziemnomorska;Grupa programowo – bezprogramowa, najbardziej związana z tradycją literatury.Antymanifest programowy, poeta – kreator, moc stwarzania, tematyka codzienności, człowiek z ulicy, powszedniość, zwyczajność.Julian Tuwim zwroty… Czytaj dalej

Kierunki filozoficzne okresu Dwudziestolecia

Kierunki filozoficzne okresu Dwudziestolecia Materializm dialektyczny – teoria filozoficzna stworzona przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, a rozwinieta przez Wlodzimierza Lenina, twórcy tego kierunku glosili teze o pierwotnosci materii i wtórnosci swiadomosci; poznanie rzeczywistosci traktowali jako ciagly proces gromadzenia prawd… Czytaj dalej

Manifesty i programy poetytckie dwudziestolecia miedzywojennego

Manifesty i programy poetytckie dwudziestolecia miedzywojennego. Skamander – nazwa od mitologicznego zródla Skamander; glosili postulat bezprogramowosci – ideal mlodosci, sily twórczej i przyjazni mial zastapic manifesty programowe. Odrzucali patos i wielkie tematy narodowe, mit twórcy – mesjasza i kult talentu.… Czytaj dalej