Nurty filozoficzne i najsłynniejsi filozofowie antyku

NURTY FILOZOFICZNE: Sceptycy:– działali w Elidzie(kraina w zachodniej części Grecji),– w wszystko powątpiewali,– uważali, że prawda jest niedostępna dla zwykłego człowieka,– założycielem był Pyrron z Elidy,– niechętnie podchodzili do rzeczywistości. Sofiści:– działali w Atenach, wszędzie tam, gdzie byli potrzebni,– nie… Czytaj dalej

Podstawy filozoficzne średniowiecza i charakterystyczne cechy sztuki.

Ogólnie panującą filozofią, która w centrum świata umieszczała Boga, był teocentryzm (theos-Bóg). Ludzie uznawali wyższość dóbr duchowych nad doczesnymi, różne zjawiska przyrodnicze interpretowano jako znaki od Boga, a w filozofii dominowała myśl o życiu pośmiertnym. Religii i jej założeniom podporządkowana… Czytaj dalej

Podstawy filozoficzne renesansu.

Renesans przejął filozofię antyczną, nie stworzył własnej filozofii. Epikureizm ( określający rozważne i umiejętne dążenie do przyjemności i szczęścia ziemskiego jako cel życia ludzkiego) oraz stoicyzm ( głoszący konieczność rozumowego, pozbawionego zbędnych emocji odbierania świata zewnętrznego).Humanizm renesansowy w początkowym okresie… Czytaj dalej

Kierunki literackie i filozoficzne w pozytywizmie

MONIZM PRZYRODNICZY – jedność świata natury i ludzi, bo cały świat podlega tym samym prawom; konsekwencją jest stosowanie do badania sfery ludzkiej metod biologii i fizyki, eksperymentu i obserwacji SCJENTYZM – zaufanie do nauki opartej na doświadczeniu i rozumowaniu, bo… Czytaj dalej

Inspiracje filozoficzne w poezji Młodej Polski.

Filozofię zdominowały trzy koncepcje filozoficzne, które, jak się później okazało, miały ogromny wpływ na sposób myślenia ludzi, literaturę i sztukę, a nawet historię. Pierwsza koncepcja to schopenhaueryzm. Jej twórcą był Artur Schopenhauer, a dzieło, które zyskało rozgłos, to „Świat jako… Czytaj dalej

Kierunki filozoficzne okresu Dwudziestolecia

Kierunki filozoficzne okresu Dwudziestolecia Materializm dialektyczny – teoria filozoficzna stworzona przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, a rozwinieta przez Wlodzimierza Lenina, twórcy tego kierunku glosili teze o pierwotnosci materii i wtórnosci swiadomosci; poznanie rzeczywistosci traktowali jako ciagly proces gromadzenia prawd… Czytaj dalej

Poglądy i prądy filozoficzne oraz polityczne w pierwszej połowie XIX wieku w Europie

      Wydaje się, że omawiając wspólnie poglądy filozoficzne i polityczne należy rozpocząć od tych pierwszych. Co prawda polityka jest z oczywistych względów bardziej związana z rzeczywistością i wydarzeniami historycznymi danego okresu, lecz to filozofia stanowi często teoretyczny model… Czytaj dalej