Ugrupowania polityczne okresu romantyzmu

Ugrupowania polityczne okresu romantyzmu Hotel Lambert – stronnictwo arystokratyczno-monarchistyczne – przywódca ksiaze Adam Czartoryski – organ Trzeci Maj . Droge do odzyskania niepodleglosci upatrywalo w zabiegach dyplomatycznych zjednujacych Francje, Anglie i Turcje. Komitet Narodowy Polski – kierowniczy odlam lewicy emigracyjnej,… Czytaj dalej

Kariery polityczne i awanse społeczne w ujęciu pozytywnym i negatywnym. Przedstaw przykłady literackie i dokonaj próby wartościowania

Kariery polityczne i awanse społeczne w ujęciu pozytywnym i negatywnym. Przedstaw przykłady literackie i dokonaj próby wartościowania. Człowiek jest zwierzęciem silnie uporządkowanym. Nie myślę tutaj o jednostkowym bałaganiarstwie, niechlujstwie czy też innej formie braku koordynacji swych działań, lecz o systematyczności… Czytaj dalej

Plan Burza. Aspekty militarne i polityczne

Ze względu na szybkie postępy Armii Czerwonej w pobliże granic polsko-radzieckiej z 1943 stało się jasne, iż wyzwolenie Polski nie nastąpi z zachodu, lecz ze wschodu. Największy front miał się przetaczać przez Polskę, zapełniając wojskami wsie i miasta.Głównym celem rządu… Czytaj dalej

WSPÓŁCZESNE NIEDEMOKRATYCZNE REŻIMY POLITYCZNE

WSPÓŁCZESNE NIEDEMOKRATYCZNE REŻIMY POLITYCZNE Wydaje się, że pod koniec XX wieku reżimy dyktatorskie nie mają racji bytu. Jednakże nic bardziej mylącego, rozkwitają one na dobre. Występowały one i występują w krajach kapitalistycznych i komunistycznych. Co prawda, jest coraz mniej dyktatorów… Czytaj dalej

Prawa polityczne obywateli RP

Prawa polityczne obywateli RP 1) wolność zgromadzeń;2) wolność zrzeszania się3) prawo do uczestnictwa w życiu publicznym: a) prawo wyborcze, b) prawo obywateli do dostępu do służby publicznej na zasadach równości; c) prawo do informacji o działalności władz i instytucji publicznych,… Czytaj dalej

Poglądy i prądy filozoficzne oraz polityczne w pierwszej połowie XIX wieku w Europie

      Wydaje się, że omawiając wspólnie poglądy filozoficzne i polityczne należy rozpocząć od tych pierwszych. Co prawda polityka jest z oczywistych względów bardziej związana z rzeczywistością i wydarzeniami historycznymi danego okresu, lecz to filozofia stanowi często teoretyczny model… Czytaj dalej

Postanowienia polityczne na kongresie wiedeńskim

      6. V. 1814r. Napoleon Bonaparte zrzeka się korony. Senat Francji ogłasza królem starszego brata Ludwika XVI, wstępuje on na tron jako Ludwik XVIII. 1. III. 1815r. Napoleon opuszcza Elbę i ląduje……………. Liczne oddziały opowiadają się za nim.… Czytaj dalej

Przełomowe momenty polityczne w dziejach Polski (lata 1944 – 1989)

    Na przestrzeni 45 lat w polskiej polityce miało miejsce wiele ważnych zdarzeń, począwszy od utworzenia PKWN, do obrad okrągłego stołu w 1989r. PKWN. Pierwszym przełomowym momentem w dziejach polityki polskiej jest utworzenie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN). Wszystko… Czytaj dalej

Przemiany gospodarze, polityczne i społeczne w Polsce w latach 1981-2000

      W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku w Polsce wprowadzono stan wojenny. Wojsko zablokowało dojazdy do miast, przerwano połączenia telefoniczne. Zamknięto przejścia graniczne, porty i lotniska. W telewizji i radiu transmitowano przemówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego… Czytaj dalej

Przyczyny polityczne , wojskowe i gospodarcze klęski wrześniowej

      Na klęskę wrześniową złożyło się wiele czynników , z których przyczyny politycznej natury leżały w polityce zagranicznej rządu sanacyjnego , powodującej faktycznie polityczne i militarne osamotnienie Polski w walce z najazdem hitlerowskim. Jej sojusznicy – Anglia i… Czytaj dalej