Romantyczna koncepcja poety, jako wieszcza narodu na podstawie „Dziadów” oraz „Konrada Wallenroda”.

Poeta to ktoś nieprzeciętny, wieszcz, który stoi ponad tłumem. Posiada dar poetycki, natchnienie od Boga. Poeta miał być duchowym przywódcą narodu, ideologiem, który potrafi poruszyć zbiorowość. Twórca to według romantyków Geniusz (Konrad z III cz. „Dziadów”), który spełniał określoną rolę… Czytaj dalej

Różny czy podobny wizerunek średniowiecznego rycerza na podstawie „Dziejów Tristana i Izoldy” oraz „Pieśni o Rolandzie”.

Ideał rycerza średniowiecznego W średniowieczu, tak jak w każdej innej epoce, propagowano różne wzorce osobowe. Ukazywano między innymi wizerunek idealnego i nieskazitelnego rycerza chrześcijańskiego, co cechowało utwory należące do epiki rycerskiej. Podręczny Słownik Języka Polskiego wyjaśnia ideał jako coś absolutnie… Czytaj dalej

Analiza porównawcza wiersza Adama Mickiewicza pt. „Upiór” oraz fragmentu powieści Czesława Miłosza pt. „Dolina Issy”

Motyw śmierci, jej opisywania był niejednokrotnie wykorzystywany do refleksji nad istotą naszego istnienia, naszego bytu. Było tak już w starożytności, gdzie pierwotni filozofowie rozmyślali nad celem naszego życia ? jest tak także teraz, w dzisiejszych, zmodernizowanych, w pełni technologicznie rozwiniętych… Czytaj dalej

Zinterpretuj podany fragment Ferdydurke Witolda Gombrowicza oraz w kontekście całego utworu rozważ problem poszukiwania własnego kształtu a uwikłania w Formę.

Schemat odpowiedzi: TEMAT – Zinterpretuj podany fragment Ferdydurke Witolda Gombrowicza oraz w kontekście całego utworu rozważ problem poszukiwania własnego kształtu a uwikłania w Formę. 1. Przypomnienie sytuacji początkowej: bohater (narrator) Józio ukończył 30 lat, ogłosił powieść Pamiętnik z okresu dojrzewania… Czytaj dalej

Motyw zniewolenia na podstawie : ks.Józefa Tishnera „Zniewolenie”, wiersza Wisławy Szymborskiej „Głos w sprawie pornografii”, oraz „Roku 1984” George’a Orwella

Józef Tishner we fragmencie książki „Filozofia dramatu” opisał mechanizmy i różne postaci zniewolenia człowieka. Jest ono celem i wynikem groźby. Ten kto grozi dąży do tego aby drugi człowiek na jakiś czas i w jakimś zakresie poddał się jego woli.… Czytaj dalej

Żydzi polscy. Co o kwestii asymilacji Żydów sądziła Maria Konopnicka oraz inni znani Ci polscy twórcy XIX-wieczni.

Żydzi polscy. Co o kwestii asymilacji Żydów sądziła Maria Konopnicka oraz inni znani Ci polscy twórcy XIX-wieczni? W XIX-wiecznej Polsce z łatwością można się doszukać zaściankowych i ksenofobicznych haseł, które pomimo pozytywistycznych działań, ogarniały swym kręgiem coraz to większe rzesze.… Czytaj dalej

Analizując fragment „Ody do młodośći” Adama Mickiewicza i wiersza „Któż nam powróci” Kazimierza Przerwy- Tetmajera, porównaj przedstawione w nich obrazy młodego pokolenia oraz stosunek młodych do poko

Zarówno ?Oda do młodości? Adama Mickiewicza, jak i utwór Kazimierza Przerwy ? Tetmajera ?Któż nam powróci…? zostały napisane w XIX wieku: klasycystyczna w formie a romantyczna w treści ?Oda…?na początku (w 1820 roku), dekadencki wiersz u jego schyłku (w 1894).Tworząc… Czytaj dalej

Na podstawie fragmentu „Widzenia ks. Piotra” oraz znajomości III części „Dziadów” omów zjawisko polskiego romantycznego mesjanizmu.

Utwór Adama Mickiewicza pt.: „Dziady cz.III” nawiązuje do sytuacji politycznej w Polsce po klęsce powstania listopadowego w 1830r. Kraj jest pod zaborem Austrii, Prus oraz carskiej Rosji.Okres ten jest bardzo trudny zarówno dla ojczyzny jak i cierpiącego narodu polskiego.Polacy przyjęli… Czytaj dalej

Miłość oraz słynne pary kochanków w literaturze.

Uczucie z pozoru powszechnie znane, dla wielu jednak pozostające przez lata nieodgadnioną zagadką – miłość. Prawdziwa, niezapomniana, taka, którą przeżywa się tylko raz. Po prostu idealna. Nie od dziś plasuje sie w czołówce najważniejszych pragnień i życzeń człowieka. Wynika to… Czytaj dalej

Kierunki artystyczne w literaturze i sztuce oraz sztuka Młodej Polski.

Artyści Młodej Polski wprowadzili nowe kierunki artystyczne, a także kontynuowali część starych kierunków. Jednym ze starych kierunków które kontynuowali był realizm. Przedstawiał on świat zgodnie z jego charakterem, wybierał z otoczenia najbardziej typowe zjawiska i poddawał je krytyce autora. Innym… Czytaj dalej