W jaki sposób zewnętrzne czynniki wpływają na sztukę i temat utworów średniowiecza.

W jaki sposób zewnętrzne czynniki, czyli wojny, kataklizmy, podróże, wynalazki wpływają na sztukę i temat utworów średniowiecza. Wojny i dziejowe kataklizmy, które szczególnie nasiliły się w XVI i XVI wieku, kiedy to we Francji toczyła się nieustająca ponad 100 lat… Czytaj dalej

Obraz epoki średniowiecza w wierszach – „Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią”, „O zachowaniu się przy stole”, „Satyra na leniwych chłopów”.

Taniec śmierci to jeden z elementów teatralnych widowisk kościelnych, w których śmierć zapraszała różne osoby do tańca i prowadziła z nimi dialogi. Taniec śmierci to również motyw wsztuce plastycznej. Umieszczano go na ścianach kościołów, kaplic, kostnic. ,,Rozmowa mistrza Polikarpa ze… Czytaj dalej

Podstawy filozoficzne średniowiecza i charakterystyczne cechy sztuki.

Ogólnie panującą filozofią, która w centrum świata umieszczała Boga, był teocentryzm (theos-Bóg). Ludzie uznawali wyższość dóbr duchowych nad doczesnymi, różne zjawiska przyrodnicze interpretowano jako znaki od Boga, a w filozofii dominowała myśl o życiu pośmiertnym. Religii i jej założeniom podporządkowana… Czytaj dalej

Rycerz Średniowiecza

W 1000r na pniu systemu feudalnego została zaszczepiona, instytucja rycerska. Rycerzem formalnie był każdy mężczyzna, który przeszedł pasowanie. Jednak musiał przestrzegać pewnych reguł prowadzić określony tryb życia. Rycerze nie tworzyli więc, prawnie zdefiniowanej klasy, lecz kategorię społeczną, skupiającą ludzi w… Czytaj dalej

Rycerz Średniowiecza.

RYCERSTWO: W 1000r na pniu systemu feudalnego została zaszczepiona, instytucja rycerska. Rycerzem formalnie był każdy mężczyzna, który przeszedł pasowanie. Jednak musiał przestrzegać pewnych reguł prowadzić określony tryb życia. Rycerze nie tworzyli więc, prawnie zdefiniowanej klasy, lecz kategorię społeczną, skupiającą ludzi… Czytaj dalej

Powtórzenie ze Średniowiecza.

Średniowiecze – czas średni V-XV wiek Koniec kultury starożytnej:– Pojawienie się chrześcijaństwa; – Rozejście się dróg łacińskiej i greckiej części imperium;– Wtargnięcie w granice imperium plemion barbarzyńskich Koniec średniowiecza:– 1453 upadek cesarstwa bizantyjskiego– 1492 odkrycie Ameryki– 1440 wynalazek druku przez… Czytaj dalej

Bóg, życie i śmierć w literaturze średniowiecza, baroku i romantyzmu

Bóg, życie, śmierć. Te trzy słowa zawierają w sobie niemal cały sens istnienia człowieka. Nasze życie, to po prostu czekanie na śmierć, która jest końcem wszystkiego, a jednocześnie początkiem nowego życia, już po tamtej stronie, według większości ludzi wyznających jakąkolwiek… Czytaj dalej

Świat pojęć i zainteresowań człowieka średniowiecza.

Krzyż i miecz – to znaczące symbole ideałów średniowiecznego człowieka; dwa ośrodki kształtujące kulturę duchową epoki – kościół i dwór – eksponowały różne wizje wartości życia ludzkiego. Pierwszy, poprzez nadanie egzystencji człowieka charakteru w pełni duchowego i religijnego, zmierzał do… Czytaj dalej

Literatura Średniowiecza

W jakich granicach czasowych zamyka się średniowiecze w Europie i w Polsce? Średniowiecze w Europie początek 476r upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego, koniec XV w 1453 – upadek Konstantynopola 1450r wynalazek Gutenberga – druk 1492 – odkrycie Ameryki przez Kolumba, razem 11… Czytaj dalej