Podstawy filozoficzne średniowiecza i charakterystyczne cechy sztuki.

Ogólnie panującą filozofią, która w centrum świata umieszczała Boga, był teocentryzm (theos-Bóg). Ludzie uznawali wyższość dóbr duchowych nad doczesnymi, różne zjawiska przyrodnicze interpretowano jako znaki od Boga, a w filozofii dominowała myśl o życiu pośmiertnym. Religii i jej założeniom podporządkowana… Czytaj dalej

Podstawy filozoficzne renesansu.

Renesans przejął filozofię antyczną, nie stworzył własnej filozofii. Epikureizm ( określający rozważne i umiejętne dążenie do przyjemności i szczęścia ziemskiego jako cel życia ludzkiego) oraz stoicyzm ( głoszący konieczność rozumowego, pozbawionego zbędnych emocji odbierania świata zewnętrznego).Humanizm renesansowy w początkowym okresie… Czytaj dalej

Podstawy konstrukcji maszyn

Połączenia: Połączenia części maszyn dzieli się na nierozłączne, w których części złączone lub łączniki (części łączące) ulegają uszkodzeniu przy rozłączaniu połączenia, oraz rozłączne, które można rozłączać i łączyć ponownie bez uszkodzenia części łączonych i łączników.Do najczęściej spotykanych połączeń nierozłącznych należą… Czytaj dalej

Podstawy mechaniki

Mechanika jest nauką o ruchu ciał materialnych oraz o wzajemnym oddziaływaniu mechanicznym tych ciał. Ruch jest najprostszym i najczęstszym ze zjawisk w przyrodzie. Przez ruch rozumiemy zmianę położenia ciała materialnego względem innych ciał materialnych, które wzajemnego położenia nie zmieniają, czyli… Czytaj dalej

Podstawy grafiki komputerowej

PIKSEL piksel – element obrazuraster – zbiór komórek pamięci, które mają być traktowane jako pikselerozdzielczość monitorów – n x m, gdzie n-liczba pikseli w linii oraz m-liczba linii obrazupamięć obrazu potrzebna do zapisania mapy bitowej, wynosi (n x m)*b bitów,… Czytaj dalej

Podstawy finansów

Finanse to stosunki ekonomiczne polegające na gromadzeniu oraz podziale zasobów pieniężnych. Ponieważ poprzez podział i gromadzenie środków pieniężnych następuje podział produktu społecznego finanse nazywamy formą podziału produktu społecznego. Nie zaliczamy do nich zjawisk, przy których nie dochodzi do powstawania lub… Czytaj dalej

Podstawy i metody oceny inwestycji kapitałowych

Podstawy i metody oceny inwestycji kapitałowych Uzyskanie przez przedsiębiorstwo sukcesu w warunkach gospodarki rynkowej zależy w znacznym stopniu od trafnie podejmowanej działalności rozwojowej. Racjonalne inwestowanie generuje przyszłe zyski inwestora oraz możliwe korzyści finansowe zarówno o charakterze społecznym, jak i ogólnogospodarczym… Czytaj dalej

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCIObowiązkowa literatura: Skrypt \”Podstawy rachunkowości\” praca zbiorowa pod red. Messnera.Rachunkowość zajmuje się odzwierciedlaniem zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w podstawowych ogniwach działalności gospodarczej a więc podmiotach typu przedsiębiorstwa czy instytucje. Chodzi tu o zjawiska i procesy dotyczące majątku i… Czytaj dalej

Biologiczne podstawy zachowania się człowieka

Biologiczne podstawy zachowania się człowieka Neuron Neurony mają wszelkie ogólne cechy innych komórek i w dodatku są wysoce wyspecjalizowane w odbieraniu, przenoszeniu i przekazywaniu informacji w postaci elektrochemicznej. Te komunikaty noszą nazwę impulsów nerwowych.Neurony mają jedyną w swoim rodzaju zdolność… Czytaj dalej

Podstawy

1. Czym są postawy? Postawa jest trwałą organizacją procesów poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych związana z jakimś aspektem świata jednostki. Wyróżniamy: postawy pełne (poznanie + emocje + działanie), postawy niepełne (p + e), programy działania (e + b), afektywne asocjacje, czyli… Czytaj dalej