Kierunki literackie i filozoficzne w pozytywizmie

MONIZM PRZYRODNICZY – jedność świata natury i ludzi, bo cały świat podlega tym samym prawom; konsekwencją jest stosowanie do badania sfery ludzkiej metod biologii i fizyki, eksperymentu i obserwacji SCJENTYZM – zaufanie do nauki opartej na doświadczeniu i rozumowaniu, bo… Czytaj dalej

Troska o losy ojczyzny w romantyzmie i pozytywizmie

Troska o losy ojczyzny w romantyzmie i pozytywizmie I. Sytuacja Polaków pod zaborami i próby zniesienia zależności. 1. Powstania zbrojne 2. Praca organiczna sposobem walki z rusyfikacją i germanizacją w drugiej połowie XIX w. II. Walka zbrojna jedyną drogą osiągnięcia… Czytaj dalej