Pamiętnik Wacławy – Ze wspomnień młodej panny

Tom I Jutrzenka życiao I Byłam w przededniu opuszczenia zakładu naukowego, w którym przepędziłam lat ośm, a jako pensjonarka na wylocie stałam na stopie pewnej emancypacji i od kilku tygodni otrzymałam przywilej posiadania osobnego malutkiego pokoiku. W tym tedy osobnym… Czytaj dalej

Do młodej braci

Czuwaj strażnico! w ludzkości pochodzie, Duchy młodzieńcze niech idą na przedzie! Niech tory biją przed braćmi ciemnemi, Niech będą świtem i jutrznią tej ziemi — I wyciągniętą po światło prawicą… Czuwaj strażnico! W wieków, i ludów, i pojęć rozterce, Ty… Czytaj dalej

Analiza fragmentu, gdy Baryka wiezie na arbie zwłoki młodej Ormianki (Przedwiośnie)

Cezary Baryka często widywał cierpienie otaczających go ludzi. Najwięcej okrucieństwa zaobserwował niewątpliwie pełniąc obowiązek karawaniarza i grabarza w obozie tatarskim. Choć początkowo było mu ciężko, zdołał się w końcu przyzwyczaić do widoku wywożonych na taczkach ludzkich zwłok. Po pewnym czasie… Czytaj dalej

Związki Młodej Polski z romantyzmem

Wiadomo, że każdy prąd, oprócz cech tylko sobie właściwych zawiera też takie, które wystąpiły wcześniej w prądach o podobnej strukturze. Na tej zasadzie istnieją cechy wspólne dla romantyzmu i Młodej Polski. Związki, które wynikają z kontynuacji, czy też rozwiązań do… Czytaj dalej

Literacka koncepcja ludowości – od Romantyzmu do Młodej Polski.

Ludowość od zawsze inspirowała artystów i jej motywy pojawiały się również w literaturze. Literatura staropolska jako jedna z pierwszych wykorzystała elementy ludowości ukazując ją jako wyidealizowany obraz wsi. Jednak elementy ludowe we wcześniejszych epokach były dość skromnie wykorzystywane. Od samego… Czytaj dalej

Kierunki artystyczne w literaturze i sztuce oraz sztuka Młodej Polski.

Artyści Młodej Polski wprowadzili nowe kierunki artystyczne, a także kontynuowali część starych kierunków. Jednym ze starych kierunków które kontynuowali był realizm. Przedstawiał on świat zgodnie z jego charakterem, wybierał z otoczenia najbardziej typowe zjawiska i poddawał je krytyce autora. Innym… Czytaj dalej

Portret młodej arystokratki – charakterystyka Izabeli Łęckiej.

Wokulski jak i Izabela Łęcka byli głównymi bohaterami powieści ” Lalka” B.Prusa. Powieść ta powstała w drugiej połowie XIXw. kiedy nastąpił rozwój kapitalizmu na terenie Rzeczypospolitej . Akcja właściwa utworu rozgrywa się w latach 1878-1879r. ale retrospekcje sięgają dalej ,… Czytaj dalej

Prądy artystyczne w okresie Młodej Polski.

PRĄDY ARTYSTYCZNE DEKADENTYZM– ogólnoeuropejski prąd duchowy charakterystyczny dla ostatniego dwudziestolecia XIX w. Wyrażał się w postawie pesymistycznej i indywidualistycznej oraz poczuciu słabościduchowej.– Kształtowany przez ówczesną cyganerię artystyczną, w buncie przeciw mieszczańskiemu światu kreował wzorzec osobowy subtelnego i nadwarażliwego artysty nie… Czytaj dalej

Charakterystyka Młodej Polski.

Epoka ta rozpoczyna się około roku 1890. Ogólnie uznaje się za jej początek rok 1891 a dokładnie debiut trzech młodych poetów, między innymi Kazimierza Przerwy Tetmajera. W tym okresie utrwala się nowy układ prądów literackich. Nazwa tej epoki wywodzi się… Czytaj dalej

Artysta, a filister. Omów, odwołując się do wypowiedzi przedstawicieli Młodej Polski.

Filister – termin dawniej neutralny, w epoce Młodej Polski nabrał szczególnie negatywnego zabarwienia, wręcz obelgi. Oznaczać zacząć, zwłaszcza w oczach poetów i cyganerii artystycznej, „zapleśniałego mieszczucha”, człowieka bez ambicji, aspiracji i bez wyobraźni, ograniczonego, małostkowego, żyjącego otępiającą, prozaiczną codziennością. Filisterska… Czytaj dalej