Streszczenie „Chłopów” Reymonta.

Roz. 1 Pewnego jesiennego dnia stara Agata wyruszyła na coroczną tułaczkę. Przy polnej drodze spotkała ks. dobrodzieja, który nadzorował pracę swego parobka. Wiosną i latem staruszka mieszkała u swych krewnych Kłębów, pomagając im w gospodarce, ale kiedy zbliżały się chłody… Czytaj dalej

Dlaczego „Chłopów” określa się mianem epopei wsi polskiej.

1. Bohater zbiorowy – cała wieś (tak jak w „Panu Tadeuszu” – epopei narodowej). 2. Czas powtarzalny, święty, wieczny. Powtarzalny – cykliczny, nie można go cofnąć ani zatrzymać; pory roku regulują życie chłopów. Święty, bo niezmienny, niezależny od niczego –… Czytaj dalej

Obraz epoki średniowiecza w wierszach – „Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią”, „O zachowaniu się przy stole”, „Satyra na leniwych chłopów”.

Taniec śmierci to jeden z elementów teatralnych widowisk kościelnych, w których śmierć zapraszała różne osoby do tańca i prowadziła z nimi dialogi. Taniec śmierci to również motyw wsztuce plastycznej. Umieszczano go na ścianach kościołów, kaplic, kostnic. ,,Rozmowa mistrza Polikarpa ze… Czytaj dalej

Obraz życia chłopów pańszczyźnianych w „Żeńcach” Szymona Szymonowica.

Szymon Szymonowic pochodził ze średnio zamożnej rodziny mieszczańskiej i jako pisarz był jednym z nielicznych, nieposiadających tytułu szlacheckiego. Otrzymał go nieco później za pomoc w organizowaniu Uniwersytetu Zamojskiego. Większą część utworów napisał w łacinie. Po polsku stworzył zbiór „Sielanek”, który… Czytaj dalej

Walory artystyczne „Chłopów” Reymonta

Władysław Reymont był wybitnym pisarzem, który obserwował otaczającą go rzeczywistość. Jego utwory dalekie są od popularnego wówczas sentymentalizmu i optymizmu „ku pokrzepieniu serc”. Wbrew tendencji młodopolskiej do swej wspaniałej powieści wprowadził zbiorowość i uczynił ją głównym bohaterem. Zbiorowość chłopska nie… Czytaj dalej

Obraz wsi i jej mieszkańców w literaturze ? analiza i interpretacja porównawcza fragmentów Chłopów W. Reymonta i Ferdydurke W. Gombrowicza

Obraz wsi i jej mieszkańców w literaturze ? analiza i interpretacja porównawcza fragmentów Chłopów W. Reymonta i Ferdydurke W. Gombrowicza Wieś, to brzmi dumnie… Czy na pewno? Jaki jest stosunek nas, Polaków do wsi? Jak Polskę postrzegają obcokrajowcy? Odpowiedzi, które… Czytaj dalej

Charakterystyka Hanki z „Chłopów” Reymonta.

Hanka (Bylica z domu) jest żoną Antka Boryny, matką kilkorga dzieci. Pochodzi z ubogiej rodziny, nie wniosła nic w posagu mężowi, co często było jej wypominane Poznajemy ją jako kobietę pokorną, cichą, absolutnie poddającą się woli męża. Ciężko pracuje a… Czytaj dalej

Różne sposoby przedstawiania przyrody w literaturze. Analiza i interpretacja „Pana Tadeusza” i „Chłopów”.

? RÓŻNE SPOSOBY PRZEDSTAWIANIA PRZYRODY W LITERATURZE.Analiza i interpretacja ?Pana Tadeusza? i ?Chłopów?. ? Ludzie od zawsze czerpali natchnienie z wszechogarniającej ich przyrody. Już nasi praprzodkowie malowali na ścianach swych jaskiń prymitywne wizerunki zwierząt, rośliny, czasami całe krajobrazy. Właśnie te… Czytaj dalej

Uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich

  Uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich, przekazanie chłopom użytkowanej przez nich ziemi na własność, przeprowadzone w XIX w. Do czasu nadania gospodarstw rolnych chłopi-dzierżawcy uprawiali ziemię w zamian za pańszczyznę bądź ekwiwalent pieniężny na rzecz właściciela. Proces uwłaszczenia dokonywał się… Czytaj dalej

Uwłaszczenie chłopów w XIXw

    PRUSY 1807 – Zniesienie poddaństwa chłopow 1811 – Edykt regulacyjny (umożliwiał chłopom korzystanie z dobr prywatnych, nabycie własności i pozbycie się pańszcyzny) 1819 – Zakaz rugowania chłopow wydany przez rząd 1821 – Zarządzenie o wykupie powinności (przeliczenie na… Czytaj dalej