Zinterpretuj podany fragment Ferdydurke Witolda Gombrowicza oraz w kontekście całego utworu rozważ problem poszukiwania własnego kształtu a uwikłania w Formę.

Schemat odpowiedzi: TEMAT – Zinterpretuj podany fragment Ferdydurke Witolda Gombrowicza oraz w kontekście całego utworu rozważ problem poszukiwania własnego kształtu a uwikłania w Formę. 1. Przypomnienie sytuacji początkowej: bohater (narrator) Józio ukończył 30 lat, ogłosił powieść Pamiętnik z okresu dojrzewania… Czytaj dalej

Sprawdzian ze znajomości lektury „Trans-Atlantyk” Witolda Gombrowicza

1. W jakich okolicznościach i na jakim statku przybywa bohater do Buenos Aires?-W sierpniu w roku 1939 na statku „Chrobry” z Gdańska. 2. Kto jest narratorem? Uzasadnij.-Narratora możemy utożsamiać z samym autorem Witoldem Gombrowiczem.„Chciałbym przekazać rodzinie, znajomym (…) przybyłem” Piszę… Czytaj dalej

Obraz wsi i jej mieszkańców w literaturze ? analiza i interpretacja porównawcza fragmentów Chłopów W. Reymonta i Ferdydurke W. Gombrowicza

Obraz wsi i jej mieszkańców w literaturze ? analiza i interpretacja porównawcza fragmentów Chłopów W. Reymonta i Ferdydurke W. Gombrowicza Wieś, to brzmi dumnie… Czy na pewno? Jaki jest stosunek nas, Polaków do wsi? Jak Polskę postrzegają obcokrajowcy? Odpowiedzi, które… Czytaj dalej

W. Gombrowicz „Sienkiewicz” fragmenty Czy i dlaczego zgadzasz się z opinią Witolda Gombrowicza?

Zgadzam się z opinią Witolda Gombrowicza i w dalszej części wypowiedzi postaram się wyjaśnić dlaczego.Gombrowicz od samego początku wychwala Sienkiewicza i nazywa go ?potężnym geniuszem? bo takim niewątpliwie jest Henryk Sienkiewicz.Pisarstwo Sienkiewicza wyrasta przede wszystkim z ojczystej ziemi i jej… Czytaj dalej

Dwie lekcje łaciny. Porównaj sposoby ich przedstawienia we fragmentach „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza i „Lekcji łaciny” Zbigniewa Herberta.

Ile ludzi tyle opinii, tyle gustów, tyle poglądów na różne sprawy. Ma to odzwierciedlenie również w literaturze, gdzie jeden temat jest poruszany przez różnych pisarzy pod zupełnie innym kątem. Przykładem takiej różnorodności postrzegania konkretnych zagadnień są zamieszczone fragmenty z „Ferdydurke”… Czytaj dalej

Dwa obrazy tradycji szlacheckiej. Porównaj sposoby i funkcje jej przedstawienia na podstawie fragmentów Pana Tadeusza Adama Mickiewicza i Ferdydurke Witolda Gombrowicza. Odwołaj się do znajomości cały

Dwa obrazy tradycji szlacheckiej. Porównaj sposoby i funkcje jej przedstawienia na podstawie fragmentów Pana Tadeusza Adama Mickiewicza i Ferdydurke Witolda Gombrowicza. Odwołaj się do znajomości całych utworów. Staropolskie tradycje szlacheckie, które kultywowane są po dziś a ich przejawem jest choćby… Czytaj dalej