Sielanka – wieś w ujęciu Reja, Kochanowskiego i Szymonowica

Tematyka rustykalna („rusticus”, po łacinie – wiejski) w twórczości poetów renesansowych wiąże się na ogół z humanistyczną pochwałą piękna świata naturalnego. Doskonała harmonijnie zorganizowana przyroda staje się częstokroć tłem dla prezentowania zachowań i postaw ludzkich. Okresowi renesansu charakteryzującemu się poczuciem… Czytaj dalej

Obraz życia chłopów pańszczyźnianych w „Żeńcach” Szymona Szymonowica.

Szymon Szymonowic pochodził ze średnio zamożnej rodziny mieszczańskiej i jako pisarz był jednym z nielicznych, nieposiadających tytułu szlacheckiego. Otrzymał go nieco później za pomoc w organizowaniu Uniwersytetu Zamojskiego. Większą część utworów napisał w łacinie. Po polsku stworzył zbiór „Sielanek”, który… Czytaj dalej

Sielanka – wieś w ujęciu Reja, Kochanowskiego i Szymonowica

Tematyka rustykalna („rusticus”, po łacinie – wiejski) w twórczości poetów renesansowych wiąże się na ogół z humanistyczną pochwałą piękna świata naturalnego. Doskonała harmonijnie zorganizowana przyroda staje się częstokroć tłem dla prezentowania zachowań i postaw ludzkich. Okresowi renesansu charakteryzującemu się poczuciem… Czytaj dalej

Analiza „Kołaczy” i „Żeńców” Szymona Szymonowica.

„Żeńcy” przedstawiają sceny z życia wiejskiego – obraz pracujących w polu żniwiarzy. W trakcie pracy rozmawiają trzy osoby : Łagodna Oluchna, sprytna i „cięta” Pietrucha, narzekają na ciężar pracy i srogość Starosty, który konbaczem (biczem) pogania pracujących. Pietrucha śwpiewa nawet… Czytaj dalej

Elementy krytyki rzeczywistości XVI w. w „Żeńcach” Szymona Szymonowica, a wyidealizowany obraz wsi w „Pieśni świętojańskiej o Sobótce”

„Żeńcy” Szymona Szymonowica to sielanka. Jej treść, z punktu widzenia cech gatunku, jest nietypowa, przedstawia bowiem pracę pańszczyźnianą, buduje obraz niedoli chłopa. O sielankowym charakterze utworu Szymonowica decyduje więc nie temat, ale spo- sób, w jaki zostaje przedstawiona rola ludowej… Czytaj dalej

Sielanka – wieś w ujęciu Reja, Kochanowskiego i Szymonowica

Tematyka rustykalna („rusticus”, po łacinie – wiejski) w twórczości poetów renesansowych wiąże się na ogół z humanistyczną pochwałą piękna świata naturalnego. Doskonała harmonijnie zorganizowana przyroda staje się częstokroć tłem dla prezentowania zachowań i postaw ludzkich. Mikołaj Rej temat wiejski rozwinął… Czytaj dalej

Sielanka – wieś w ujęciu Reja, Kochanowskiego i Szymonowica

Sielanka – wieś w ujęciu Reja, Kochanowskiego i Szymonowica Tematyka rustykalna ( rusticus , po łacinie – wiejski) w twórczości poetów renesansowych wiąże się na ogół z humanistyczną pochwałą piękna świata naturalnego. Doskonała harmonijnie zorganizowana przyroda staje się częstokroć tłem… Czytaj dalej