Uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich

  Uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich, przekazanie chłopom użytkowanej przez nich ziemi na własność, przeprowadzone w XIX w. Do czasu nadania gospodarstw rolnych chłopi-dzierżawcy uprawiali ziemię w zamian za pańszczyznę bądź ekwiwalent pieniężny na rzecz właściciela. Proces uwłaszczenia dokonywał się… Czytaj dalej

Uwłaszczenie chłopów w XIXw

    PRUSY 1807 – Zniesienie poddaństwa chłopow 1811 – Edykt regulacyjny (umożliwiał chłopom korzystanie z dobr prywatnych, nabycie własności i pozbycie się pańszcyzny) 1819 – Zakaz rugowania chłopow wydany przez rząd 1821 – Zarządzenie o wykupie powinności (przeliczenie na… Czytaj dalej