Dlaczego „Chłopów” określa się mianem epopei wsi polskiej.

1. Bohater zbiorowy – cała wieś (tak jak w „Panu Tadeuszu” – epopei narodowej).

2. Czas powtarzalny, święty, wieczny. Powtarzalny – cykliczny, nie można go cofnąć ani zatrzymać; pory roku regulują życie chłopów. Święty, bo niezmienny, niezależny od niczego
– jedyna wartość, która się nie zmienia; obrzędowy rok kościelny wyznacza czas.

3. Fabuła epizodyczna.

4. Wyeksponowanie przyrody – człowiek uzależniony od przyrody, która zmusza go do podjęcia działań (zima – odpoczynek); karmi, ale wymaga maksimum poświęceń; chłop ściśle związany z cyklem przyrody i pogodą – pory roku wpływają na nastrój ludzi.

5. Szczegółowość opisów, realizm; przedstawienie struktury społeczeństwa; codzienne życie chłopów, etnograficzny zapis obrzędów i obyczajów, naturalizm – drastyczne sceny.

6. Uniwersalność czasu, odgrodzenie Lipiec od świata – cały świat jest kształtowany przez przyrodę, ziemię, gospodarstwo, rodzinę, czyli gromadę.