Pamiętnikarstwo barokowe. Zalety artystyczne „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska.

Pamiętnikarstwo to typ domorosłej literatury, bardzo popularny w siedemnastowiecznej Polsce. Pamiętniki J.Ch. Paska są tego najlepszym dowodem, a i najwybitniejszym zabytkiem tego rodzaju piśmiennictwa. Nie tylko Pasek pisał pamiętniki – stały się one „modą” baroku, szlachta prowadziła księgi domostw, notowano… Czytaj dalej

Kierunki artystyczne w literaturze i sztuce oraz sztuka Młodej Polski.

Artyści Młodej Polski wprowadzili nowe kierunki artystyczne, a także kontynuowali część starych kierunków. Jednym ze starych kierunków które kontynuowali był realizm. Przedstawiał on świat zgodnie z jego charakterem, wybierał z otoczenia najbardziej typowe zjawiska i poddawał je krytyce autora. Innym… Czytaj dalej

Walory artystyczne „Chłopów” Reymonta

Władysław Reymont był wybitnym pisarzem, który obserwował otaczającą go rzeczywistość. Jego utwory dalekie są od popularnego wówczas sentymentalizmu i optymizmu „ku pokrzepieniu serc”. Wbrew tendencji młodopolskiej do swej wspaniałej powieści wprowadził zbiorowość i uczynił ją głównym bohaterem. Zbiorowość chłopska nie… Czytaj dalej

Wartości artystyczne „Pana Tadeusza”

„Pan Tadeusz” zyskał sobie miano epopei narodowej, ponieważ podobnie jak wielkie epopeje starożytności, dawał szeroki obraz życia społeczeństwa, a losy bohaterów jednostkowych ukazywał na tle ważnych wydarzeń historycznych, w przełomowym dla narodu momencie dziejowym. Podobnie jak starożytne eposy, utwór rozpoczyna… Czytaj dalej

Prądy artystyczne w okresie Młodej Polski.

PRĄDY ARTYSTYCZNE DEKADENTYZM– ogólnoeuropejski prąd duchowy charakterystyczny dla ostatniego dwudziestolecia XIX w. Wyrażał się w postawie pesymistycznej i indywidualistycznej oraz poczuciu słabościduchowej.– Kształtowany przez ówczesną cyganerię artystyczną, w buncie przeciw mieszczańskiemu światu kreował wzorzec osobowy subtelnego i nadwarażliwego artysty nie… Czytaj dalej

Prądy i kierunki artystyczne XX-lecia międzywojennego.

Prady i kierunki artystyczne XX-lecia miedzywojennego I Wojna Swiatowa zmienila uksztaltowanie i pozycje panstw europejskich. Duze znaczenie miala takze rewolucja pazdziernikowa w Rosji. Wzbudzila ona nadzieje wsród proletariatu innych panstw, stanowila poczatek niepokojów. Zakonczenie I Wojny Swiatowej wyzwolilo dazenia niepodleglosciowe… Czytaj dalej

Kierunki artystyczne w sztuce epoki XX-lecia

XX-lecie jest okresem literackim w którym dochodzą do głosu różnorakie prądy filozoficzne i artystyczne. Ich wzajemne oddziaływanie, częste ideowe konflikty decydują o intelektualnym i twórczym bogactwie epoki przedwojennej. I tak np. Ekspresjonizm nawiązywał do osiągnięć nowoczesnej psychologii. Opierał się on… Czytaj dalej

Środki artystyczne

Środki artystyczne Epitety- określają rzeczowniki- przymiotnika; działają na wyobraźnięnp. drewniana szafa,biały ptak Porównanie- udowadnia pewne właściwości rzeczy, zjawisk itp. na podstawie jakiegoś podobieństwa; łączniki jak, jakby, niby, jako, na kształtnp. wszystko przepasane jakby wstęgą,wdział więc, jak mógł najprędzej Przenośnia- (metafora)… Czytaj dalej

Walory artystyczne „Wesela” jako czołowego dramatu młodopolskiego.

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego jest dramatem symbolicznym, czyli takim, w którym oprócz realiów i zwykłych wydarzeń, ogromną rolę odgrywa warstwa symboliczna. Koncepcja dramatu to dwie warstwy: realistyczna i wizyjno-symboliczna, które przeplatają się wzajemnie. W swym dramacie autor chce być sprawozdawcą, możemy… Czytaj dalej

Poezja Adama Mickiewicza to najwyższe osiągnięcie artystyczne polskiego romantyzmu

Poezja Adama Mickiewicza to najwyższe osiągnięcie artystyczne polskiego romantyzmu. Adam Mickiewicz jest najwybitniejszym poetą polskiego romantyzmu. Potrafił on z olbrzymią siłą i mocą oddziaływać na naród oraz pokazywać mu nową, acz nieznaną drogę dalszego postępowania. Jego postępowe myśli miały karmić… Czytaj dalej