Wizja Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Zaprezentuj różne sposoby ujęcia motywu.

BIBLIOGRAFIA & KONSPEKT ( PREZENTACJA MATURALNA): Temat: Wizja Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Zaprezentuj różne sposoby ujęcia motywu. I. Literatura podmiotu: 1. Baczyński Krzysztof Kamil. Moce. [w]: Utwory wybrane. Wydawnictwo Literackie. Kraków 1970. ISBN 83-08-01483-6, s.682. Kasprowicz Jan. Dies… Czytaj dalej

Różne jak przysłowiowe woda i ogień Alina i Balladyna – charakterystyka porównawcza.

Alina i Balladyna to przykład na to, że dwie siostry mogą być na wskroś odmienne; pomimo łączącego je pokrewieństwa, jedna stanowi zaprzeczenie drugiej.Od razu dostrzegalne są różnice w urodzie. Obydwie są młode i ładne, lecz nikt nie poznałby, że są… Czytaj dalej

Różne ujęcia tematu „wieś” w literaturze renesansowej: Rej – Kochanowski – Szymonowic

Tematyka rustykalna („rusticus”, po łacinie – wiejski) w twórczości poetów renesansowych wiąże się na ogół z humanistyczną pochwałą piękna świata naturalnego. Doskonała harmonijnie zorganizowana przyroda staje się częstokroć tłem dla prezentowania zachowań i postaw ludzkich.Mikołaj Rej temat wiejski rozwinął w… Czytaj dalej

Na podstawie utworów średniowiecznych i znanych Ci wierszy współczesnych przedstaw różne wizerunki Maryi funkcjonujące w literaturze.

Postać Maryi i Jej różne wizerunki wzbogaciły rodzimą literaturę, zarówno poezja średniowieczna, która szczególnie angażowała się w kwestie religijne i społeczne, jak i tą współczesną, podtrzymującą świeckie tradycje. Przedstawiane w dziełach, oblicza Matki Boskiej były bardzo różne. W niektórych utworach… Czytaj dalej

Różne opinie o twórczości Henryka Sienkiewicza.

Wyjaśnij przyczyny zróżnicowanych sądów krytyków i czytelników o powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza. Poza „Krzyżakami” o „Quo Vadis”, największym dziełem historycznym pozytywizmu jest „Trylogia” Sienkiewicza stanowiła wielkie wyzwanie teoretyczno-kulturowo-artystyczne dla autora. Niezależnie jednak od sposobu podejścia do tematu oraz ostatecznego wykonania… Czytaj dalej

Różne ujęcia motywu rozstania w literaturze

„Miłość dopiero wtedy staje się idealna, kiedy ukochanej osoby nie da się już uratować. Kiedy się odkryje, że ukochana osoba rozmawia jakimś innym głosem z kimś nieznajomym. Pocieszamy się jednak, że ten, którego kochaliśmy, zgubił się tylko na chwilę w… Czytaj dalej

Różne sposoby nawiązania do Antyku w literaturze polskiej.

Powszechne jest mniemanie, iż starożytne literatury grecka i rzymska oraz biblia to dwa źródła naszej kultury i literatury. Cyprian Kamil Norwid w wierszu „Moja Ojczyzna” wyraził następującą myśl: „Naród mnie żaden nie zbawił, ni stworzył,Wieczność pamiętam przed wiekiem,Klucz dawidowy usta… Czytaj dalej

W czasie II Wojny Światowej istniały różne oblicza heroizmu.

Bibliografia:1, 2 – Roman Bratny „Kolumbowie rocznik 20” (cz. 2)3 – Roman Bratny „Kolumbowie rocznik 20” (cz. 3)4 – Władysław Broniewski „Bagnet na broń”5 – Paulina Watowa „Wszystko co najważniejsze”6 – Krzysztof Kamil Baczyński „Elegia o… [chłopcu polskim]”7 – Tadeusz… Czytaj dalej

Różne wizje powstania styczniowego w literaturze.

Klęska powstania styczniowego była tragedią narodową, przede wszystkim dlatego, że na długo przekreślała nadzieję na odzyskanie niepodległości w drodze walki zbrojnej. Wraz z upadkiem powstania klęskę poniosła także romantyczna ideologia. Pozostała gorycz i wzmagający się terror zaborców. Nowe pokolenie pozytywistów… Czytaj dalej