Na podstawie utworów średniowiecznych i znanych Ci wierszy współczesnych przedstaw różne wizerunki Maryi funkcjonujące w literaturze.

Postać Maryi i Jej różne wizerunki wzbogaciły rodzimą literaturę, zarówno poezja średniowieczna, która szczególnie angażowała się w kwestie religijne i społeczne, jak i tą współczesną, podtrzymującą świeckie tradycje. Przedstawiane w dziełach, oblicza Matki Boskiej były bardzo różne. W niektórych utworach… Czytaj dalej

Charakterystyka porównawcza – wizerunki władców ( Edyp i Makbet)

Edyp to postać z tragedii antycznej, więc z założenia musi mieć dobry charakter w przeciwnym razie nie bdziłby współczucia u widzów.Edyp starał się być jak najlepszym królem. Gdy bogowie zsyłają zarazę na Teby, władca przeżywa to bardzo głęboko. Współczuje swoim… Czytaj dalej

Przedstaw portrety artystów w utworach autobiograficznych. Uzupełnij te wizerunki rozważaniami o roli pisarzy poszczególnych epok literackich.

Historia literatury obfituje w tysiące nazwisk autorów różnego rodzaju dzieł literackich. Dzieła takie powstawały we wszystkich okresach literackich i są one odzwierciedleniem różnych prądów umysłowych, wyznawanych przez ludzi żyjących w danym czasie. Twórczość każdego artysty ma wiele cech charakterystycznych tylko… Czytaj dalej

Wizerunki władców – charakterystyka króla Edypa oraz króla Makbeta.

Charakterystyka dwóch władców – Edypa i Makbeta to bardzo trudne zadanie, ale postaram się mu w mojej pracy sprostać. Chcę zacząć od tego, że te dwie postacie są bohaterami tragicznymi, uwikłanymi w różne konflikty wewnętrzne. Możemy więc zaliczyć ten fakt… Czytaj dalej

Dwa wizerunki artysty i dwa sposoby mówienia o sztuce – Poety z „Wesela” i Przybyszewskiego w „Confiteorze”.

Młoda Polska nazywana również neoromantyzmem lub modernizmem była epoką o jasno sprecyzowanej wizji świata i poglądach. Wizja modernistycznego twórcy pokazuje go jako człowieka zmęczonego życiem, zniechęconego. Ten właśnie dekadentyzm wprowadzał do utworów młodopolskich uczucie melancholii, bezsensu życia. Czy taki sposób… Czytaj dalej

Cierpiące matki. Porównaj ich wizerunki w dramatach romantycznych, zwracając uwagę na źródła cierpienia

Cierpienie to nieodłącznie towarzyszący człowiekowi stan, który uważa się za jeden z wykładników człowieczeństwa, gdyż człowiek, jako jedyna istota żywa, jest zdolna go przeżyć. Przyczyny cierpienia mogą być różne, jednak wspólnym mianownikiem czynników go wywołujących jest miłość do kogoś lub… Czytaj dalej

Wizerunki Maryjne w literaturze średniowiecznej. Omów temat dokonując analizy i interpretacji „Bogurodzicy” i „Posłuchajcie, bracia miła…”

Przedstawianie wizerunku Maryi w średniowiecznej liryce było powszechne. Bezimienni autorzy zwracali się do Maryi ? Matki Boga, prosząc o wstawienie się u Syna. Często przedstawiali także scenę ukrzyżowania Chrystusa. Przyczyną swoistego kultu maryjnego może być jej silny związek z Jezusem… Czytaj dalej

Różne wizerunki Matki Boskiej w literaturze i sztuce średniowiecza

W literaturze i sztuce średniowiecznej przedstawiano dwa wizerunki Matki Boskiej. Ukazywana była w momentach radości z narodzin Zbawiciela oraz smutku podczas jego konania na Krzyżu . W mojej wypowiedzi posłużę się dwoma utworami pokazującymi Matkę Boską w różnych scenach z… Czytaj dalej