Porównaj „Bogurodzicę” i „Lament Świętokrzyski” jako dwa średniowieczne wiersze Maryjne.

Oba te utwory – zarówno „Lament Świętokrzyski” , jak i „Bogurodzica” – zostały napisane w średniowieczu. Główną postacią występującą w obu tekstach jest Matka Boska – Maryja. Mimo to teksty te nie są do siebie podobne, jakby mogło się wydawać.… Czytaj dalej

Porównaj obraz Boga zawarty w Hymnie Juliusza Słowackiego i Wielkiej Improwizacji z III części Dziadów Adama Mickiewicza (tekst przywołaj z pamięci). Zwróć uwagę na postawę podmiotu mówiącego.

Temat: Porównaj obraz Boga zawarty w Hymnie Juliusza Słowackiego i Wielkiej Improwizacji z III części Dziadów Adama Mickiewicza (tekst przywołaj z pamięci). Zwróć uwagę na postawę podmiotu mówiącego. Zarówno omawiany utwór Słowackiego, jak i Mickiewicza pochodzą z epoki romantyzmu i… Czytaj dalej

Porównaj sposób kreowania obrazu przyrody i określ jego funkcje w wierszu Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Andrzeja Stasiuka.

Wiersz Kazimierza Przerwy-Tetmajera pt: ” widok ze Świdnicy do Doliny Wierchcichej” oraz tekst epicki Andrzeja Stasiuka pt: ” Biały kruk” pochodzą z różnych epok. Pierwszy pochodzi z okresu Młodej Polski, zaś drugi reprezentuje współczesność. W obu tekstach przedstawiony jest opis… Czytaj dalej

Wesele Wyspiańskiego porównaj z filmem Wajdy

Temat: Porównaj powieść ?Wesele? autorstwa Stanisława Wyspiańskiego z filmową adaptacją Andrzeja Wajdy. Powieść Stanisława Wyspiańskiego Pt. ?Wesele? jest jedną z istotniejszych oraz najoryginalniejszych sztuk teatralnych napisanych w języku polskim. Pomogła ona ukształtować się literaturze jak i sztuce teatralnej, z którymi… Czytaj dalej

Analizując fragment „Ody do młodośći” Adama Mickiewicza i wiersza „Któż nam powróci” Kazimierza Przerwy- Tetmajera, porównaj przedstawione w nich obrazy młodego pokolenia oraz stosunek młodych do poko

Zarówno ?Oda do młodości? Adama Mickiewicza, jak i utwór Kazimierza Przerwy ? Tetmajera ?Któż nam powróci…? zostały napisane w XIX wieku: klasycystyczna w formie a romantyczna w treści ?Oda…?na początku (w 1820 roku), dekadencki wiersz u jego schyłku (w 1894).Tworząc… Czytaj dalej

Porównaj poloneza z „Pana Tadeusza” i ostatnią scenę „Wesela”. Wskaż podobieństwa i różnice. Odpowiedz, jaką funkcję pełnią oba tańce w tych utworach.

W dzisiejszych czasach istnieje wiele różnych definicji i form tańca. Jednym z najpopularniejszych jest określenie tańca jako połączenie ruchów ciała i gestów wykonywanych w rytmie dźwięków lub muzyki. Forma ta znana jest człowiekowi od pradawnych czasów, pełni najróżniejsze funkcje: wyróżniamy… Czytaj dalej

Analizując wypowiedzi bohaterów romantycznych, porównaj postawę Kordiana i Męża. W interpretacyjnych wnioskach wykorzystaj wiedzę o utworach, z których pochodzą fragmenty.

Epoka romantyzmu przyniosła swój własny niepowtarzalny typ bohatera. Każdy z bohaterów zgodnie z duchem epoki był indywidualistą, co było przyczyną czasem znaczących różnic między poszczególnymi jednostkami. W polskiej literaturze przedstawicielami bohaterów tego okresu są Kordian ? Juliusza Słowackiego oraz Mąż… Czytaj dalej

Porównaj dwie poetyckie wizje piekła- Dantego i Różewicza

Od zarania dziejów śmierć intrygowała wielu artystów. Filozofowie i ludzie sztuki, myśliciele, ale i prości ludzie zastanawiali się nad tym, czy istnieje życie po śmierci i co dzieje się z duszą człowieka umierającego. Na przestrzeni epok powstało wiele wyobrażeń na… Czytaj dalej

Dwie lekcje łaciny. Porównaj sposoby ich przedstawienia we fragmentach „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza i „Lekcji łaciny” Zbigniewa Herberta.

Ile ludzi tyle opinii, tyle gustów, tyle poglądów na różne sprawy. Ma to odzwierciedlenie również w literaturze, gdzie jeden temat jest poruszany przez różnych pisarzy pod zupełnie innym kątem. Przykładem takiej różnorodności postrzegania konkretnych zagadnień są zamieszczone fragmenty z „Ferdydurke”… Czytaj dalej

Porównaj pod względem treści, formy i opracowania muzycznego dwa hymny Polski „Bogurodzicę” i „Mazurek Dąbrowskiego”

Każde państwo posiada swoje trzy symbole: godło, flagę oraz hymn. To właśnie ostatni z tych symboli od dawien dawna zagrzewał do walki i dodawał otuchy w chwilach zwątpienia. Pierwszym hymnem Polski była „Bogurodzica”. Powstała we wczesnym średniowieczu i była odprawiana… Czytaj dalej