Analizując załączoną scenę z „Wesela” w kontekście ballady „Romantyczność” Adama Mickiewicza, omów istotę aluzji literackiej – klucz odpowiedzi

(napisane w skrócie)1. Rozmowa kobiet z duchami i nieżyjący narzeczeni2. Miejsce wydarzenia „Wesela” – Bronowice3. Miejsce wydarzenia „Romantyczności” – ulica, miasteczko4. Wspólny motyw – miłość i śmierć5. Bohaterki – dziewczęta z ludu6. Marysia wychodzi za mąż7. Karusia mieszka z macochą,… Czytaj dalej

Porównaj poloneza z „Pana Tadeusza” i ostatnią scenę „Wesela”. Wskaż podobieństwa i różnice. Odpowiedz, jaką funkcję pełnią oba tańce w tych utworach.

W dzisiejszych czasach istnieje wiele różnych definicji i form tańca. Jednym z najpopularniejszych jest określenie tańca jako połączenie ruchów ciała i gestów wykonywanych w rytmie dźwięków lub muzyki. Forma ta znana jest człowiekowi od pradawnych czasów, pełni najróżniejsze funkcje: wyróżniamy… Czytaj dalej

Dwa wizerunki artysty i dwa sposoby mówienia o sztuce – Poety z „Wesela” i Przybyszewskiego w „Confiteorze”.

Młoda Polska nazywana również neoromantyzmem lub modernizmem była epoką o jasno sprecyzowanej wizji świata i poglądach. Wizja modernistycznego twórcy pokazuje go jako człowieka zmęczonego życiem, zniechęconego. Ten właśnie dekadentyzm wprowadzał do utworów młodopolskich uczucie melancholii, bezsensu życia. Czy taki sposób… Czytaj dalej

Symbole „Wesela” Wyspańskiego

SYMBOLE:-Złoty róg to symbol walki, znak czynu, ma poderwać ospałe społeczeństwo. Do walki nie dochodzi, bo gospodarz oddał róg Jaśkowi, który go gubi-Czapka z piór to symbol przywiązania do rzeczy błahych i materialnych. Ostrzeżenie by nie przekładać wartości prywatnych nad… Czytaj dalej

Spotkania uczestników wesela z poszczególnymi zjawami w utworze „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

1.Marysia i Widmo – jest to jej dawny narzeczony, inteligent, teraz mężem Marysi jest Wojtek. Widmo wyraża niepokój dziewczyny, która chociaż jest mężatką nie może zapomnieć swojego pierwszego ukochanego. Scena ta przypomina spotkanie Karusi – bohaterki „Romantyczności” Adama Mickiewicza, która… Czytaj dalej

Ocena narodu polskiego w świetle „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego to dramat symboliczny o charakterze narodowym.Bezpośrednią inspiracją napisania utworu było autentyczne wesele Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną.Ślub stanowił towarzyską sensację dla Krakowa,gdyż syn profesora Uniwersytetu Jagielońskiego żenił się z chłopką z Bronowic.Na tej uroczystości spotkali się przedstawiciele… Czytaj dalej

Walory artystyczne „Wesela” jako czołowego dramatu młodopolskiego.

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego jest dramatem symbolicznym, czyli takim, w którym oprócz realiów i zwykłych wydarzeń, ogromną rolę odgrywa warstwa symboliczna. Koncepcja dramatu to dwie warstwy: realistyczna i wizyjno-symboliczna, które przeplatają się wzajemnie. W swym dramacie autor chce być sprawozdawcą, możemy… Czytaj dalej

Motyw biesiady (uczty, wesela, zgromadzenia) i jego funkcja w dziełach literatury polskiej

Motyw biesiady pojawiał się często w utworach literatury polskiej zarówno starych, jak i nowych. Pełnił on w nich wielorakie funkcje, w zależności od czasów, w jakich one powstawały. Biesiada, zwłaszcza wesele, to święto radosne uwieńczenie miłości. Śmiało więc może stać… Czytaj dalej

Motyw wesela w literaturze polskiej

Wesele pojawia się dość często na kartach polskiej prozy. Dzieje się tak dlatego, że jest to święto radosne – uwieńczenie miłości, śmiało więc może być pretekstem do zaprezentowania optymistycznych spojrzeń w przyszłość, nadziei na zgodę narodową i na powodzenie planów.… Czytaj dalej

Omów literacką realizację motywu wędrówki, Szatana, Boga, domu, rodziny, wesela, tańca itp.. Powołaj się na właściwie dobrane utwory

MOTYW TAŃCA: Polonez – tango – walc – chocholi taniec 1. Adam Mickiewicz \”Pan Tadeusz\” – symbol pojednania, optymizmu, nadziei, przemijającej polski szlacheckiej. 2. Stanisław Wyspiański \”Wesele\” – tragiczny, monotonny, pomagający zapaść w letarg, nieumiejętność wykorzystania szansy. Nadzieja na lepsze… Czytaj dalej