„Wesele” Stanisław Wyspiański – stosunek i wyobrażenia inteligencji na temat wsi i jej mieszkańców.

Inteligenci są zwolennikami ludomani, bratania z chłopstwem, lecz ta postawa jest sztuczna i nieodzwierciedlająca faktycznego stanu rzeczy. Tak na prawdę to gardzą oni chłopami. Są pamiętliwi jeżeli chodzi o przeszłość historyczną, nie potrafią zapomnieć o tragicznych wydarzeniach związanych z rzezią… Czytaj dalej

Historia jako temat i jako pretekst w polskiej epice XIX i XX wieku. Przeanalizuj wybrane utwory.

I Literatura podmiotu1) Adam Mickiewicz, ? Pan Tadeusz?, Warszawa 1986.2) Eliza Orzeszkowa, ?Gloria victis?, Warszawa 1967.3) Henryk Sienkiewicz, ? Potop?(Tom II rozdz.13/20), Warszawa 1978. II Literatura przedmiotu1) Tadeusz Bujnicki, ? Trylogia” Sienkiewicza na tle tradycji polskiej powieści historycznej, Kraków 1973,… Czytaj dalej

W jaki sposób zewnętrzne czynniki wpływają na sztukę i temat utworów średniowiecza.

W jaki sposób zewnętrzne czynniki, czyli wojny, kataklizmy, podróże, wynalazki wpływają na sztukę i temat utworów średniowiecza. Wojny i dziejowe kataklizmy, które szczególnie nasiliły się w XVI i XVI wieku, kiedy to we Francji toczyła się nieustająca ponad 100 lat… Czytaj dalej

Moje refleksje na temat utworów patriotycznych.

Patriotyzm jest to cecha, która przejawia się wielką miłością do oczyzny, gotowością oddania dla niej wielu najcenniejszych rzeczy.W dzisiejszych czasach pojęcie patriotyzmu zanika wśród ludzi. Wielu z nas nie czuje się patriotami, a w ocenie Polski podaje wiele negatywnych cech… Czytaj dalej

Plan rozprawki na temat problematyki „Dziadów” Adama Mickiewicza

Dramat AM:”D” (Adam Mickiewicz: „Dziady”) powstał w XIX w. i dotyczy różnych problemów moralnych. Porusza tematy:– życia, tzn. należy żyć pełnią życia. Nie tylko radością ale i smutkiem, bo „kto nie doznał goryczy ni razu, ten nie dozna słodyczy w… Czytaj dalej

Jesteś przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, napisz przemówienie do róweiśników na temat konieczności dbania o kulturę języka młodzieży.

Drogie koleżanki i koledzy!Witam Was bardzo serdecznie. Zgromadziliśmy się tu, aby poruszyć temat naszego języka. Język młodzieżowy staje się bardzo niepoprawny. Zwróćmy też uwagę na konieczność dbania o polską mowę.Język, którym mówimy jest niepoprawny, ponieważ znajduje się w nim wiele… Czytaj dalej

Notatka na temat wiersza K.J. Gałczyńskiego „Rozmowa liryczna”.

Wiersz pt.”Rozmowa liryczna” jest dialogiem między dwojgiem zakochanych, bliskich sobie osób. Z rozmowy wynika, że darzą się oni wielkim uczuciem. Mężczyzna wyznaje kobiecie jak bardzo ją kocha, swoją miłość okazuje w sposób niezwykły, romantyczny, poetycki. Kobieta natomiast by spotęgować to… Czytaj dalej

Moja rozmowa z Małym Księciem na temat ludzi dorosłych

Temat: „Moja rozmowa z Małym Księciem na temat ludzi dorosłych”. Na zlecenie mojej nauczycielki języka polskiego udałem się na planetę Małego Księcia. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w zadaniu miałem przeprowadzić z nim rozmowę na temat ludzi dorosłych. Zastałem go gdy… Czytaj dalej

Rozważania na temat motywu zbrodni i kary w literaturze

„Nie masz zbrodni bez kary” – tak przestrzegał morderczynię, postać z „Lilij” Adama Mickiewicza, starzec. Ludowa mądrość wypełnia się oczywiście pod koniec ballady – występną małżonkę spotkała zasłużona kara. Jednakże motyw „winy i kary” lub, jak kto woli, „zbrodni i… Czytaj dalej

Przemówienie (dowolny temat) – „Mowa Bałwochwalcza na cześć swojego kubka”

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy, droga Pani Profesor! Jest mi niezmiernie milo dostąpić zaszczytu wygłoszenia tego przemówienia. Nie chciałabym Was jednak ganić, upominać, karcić, strofować, opier***** ekhm 🙂 Dlatego też dzisiejsza mowa będzie dotyczyła spraw o wiele przyjemniejszych, będzie zawierała moje… Czytaj dalej