Dwa wizerunki artysty i dwa sposoby mówienia o sztuce – Poety z „Wesela” i Przybyszewskiego w „Confiteorze”.

Młoda Polska nazywana również neoromantyzmem lub modernizmem była epoką o jasno sprecyzowanej wizji świata i poglądach. Wizja modernistycznego twórcy pokazuje go jako człowieka zmęczonego życiem, zniechęconego. Ten właśnie dekadentyzm wprowadzał do utworów młodopolskich uczucie melancholii, bezsensu życia. Czy taki sposób… Czytaj dalej